ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ εναντίον ΚΚΕ: Oλόκληρο το κείμενο της προσφυγής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ κατά της συμμετοχής του ΚΚΕ στις εκλογές

Το ΚΚΕ, στις αρχές του, οι οποίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπό του,  αυτοπροσδιορίζεται ως ένα επαναστατικό κόμμα το οποίο έχει ως στόχο την επιβολή  δικτατορίας στην χώρα, την κατάλυση της Δημοκρατίας και την μετατροπή του  πολιτεύματος σε ολοκληρωτισμό σταλινικού τύπου.