εκλογές

eκλογείς-που-δεν-θα-μπορέσουν-να-ασκήσουν-το-εκλογικό-τους-δικαίωμα-στις-γενικές-βουλευτικές-εκλογές-της-21ης-Μαΐου-2023

Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

6ΓΑΧ46ΜΤΛ6-Γ62.pdf Πηγή: Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ εναντίον ΚΚΕ: Oλόκληρο το κείμενο της προσφυγής της ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ κατά της συμμετοχής του ΚΚΕ στις εκλογές

Το ΚΚΕ, στις αρχές του, οι οποίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπό του,  αυτοπροσδιορίζεται ως ένα επαναστατικό κόμμα το οποίο έχει ως στόχο την επιβολή  δικτατορίας στην χώρα, την κατάλυση της Δημοκρατίας και την μετατροπή του  πολιτεύματος σε ολοκληρωτισμό σταλινικού τύπου. 

Scroll to Top