Κατεδάφιση του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 80/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α & ΚΤΙΡΙΟΥ Β ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 551.940,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικά 684.405,60 ευρώ.