ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

imgr = new Array(); imgr[0] = “http://3.bp.blogspot.com/-LnKO-T5Y1XY/TsZdfHOWPrI/AAAAAAAAB4I/mO0gVXWnY7A/s1600/logo.png”; showRandomImg = true; tablewidth = 600; cellspacing = 16; borderColor = “#ffffff”; bgTD = “#ffffff”; imgwidth = 200; imgheight = 200; fntsize = 14; acolor = “#666″; aBold = true; icon = ” “; text = “comments”; showPostDate = false; summaryPost = 320; summaryFontsize = 12; summaryColor = …

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Διαβάστε Περισσότερα »