Συγχαρητήρια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην Ελλάδα: «Πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αναγνώρισε Βασικές Περιοχές Βιοποικιλότητας»

Πηγή: Συγχαρητήρια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην Ελλάδα: «Πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αναγνώρισε Βασικές Περιοχές Βιοποικιλότητας»