Το-νέο-Πρόγραμμα-«Αττική»-2021-2027-και-το-ΠΕΠ-«Αττική»-2014-2020-στο-επίκεντρο-των-συνεδριάσεων-των-αρμόδιων-επιτροπών

Το νέο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και το ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020 στο επίκεντρο των συνεδριάσεων των αρμόδιων επιτροπών

Οι υψηλοί δείκτες απορροφητικότητας και ο σχεδιασμός οραματικών έργων κατά τη τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη κατά τη διάρκεια της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027 και της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του. Τα βήματα …

Το νέο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και το ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020 στο επίκεντρο των συνεδριάσεων των αρμόδιων επιτροπών Διαβάστε Περισσότερα »