Προμήθεια-και-Εγκατάσταση-Συστημάτων-Απολύμανσης-στην-ΕΕΛ-Μαρκοπούλου:-Διακήρυξη-για-Συμβάσεις-Προμηθειών-με-Ανοικτή-Διαδικασία-μέσω-ΕΣΗΔΗΣ

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Απολύμανσης στην ΕΕΛ Μαρκοπούλου: Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ο Καιρος Αρχική » Ενημέρωση » Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Απολύμανσης στην ΕΕΛ Μαρκοπούλου: Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Απολύμανσης στην ΕΕΛ Μαρκοπούλου: Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 22.06.2023 | Αρχική, Ενημέρωση, Προκηρύξεις Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών στα Δημοτικά …

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Απολύμανσης στην ΕΕΛ Μαρκοπούλου: Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Διαβάστε Περισσότερα »