“Πράσινο-φως”-από-την-Περιφέρεια-για-το-μεγάλο-αντιπλημμυρικό-έργο-του-ρέματος-Μαρκοπούλου

“Πράσινο φως” από την Περιφέρεια για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος Μαρκοπούλου

Πράσινο φως άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όσον αφορά στους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου «Μελέτη Διευθέτησης Ρέματος Μαρκόπουλου Μεσογαίας». Το έργο αφορά την οριοθέτηση του ρέματος Μαρκοπούλου μήκους περίπου 1,75 km καθώς και έργα διευθέτησης επ’ αυτού. Για την υδραυλική διαστασιολόγηση των υπό μελέτη έργων χρησιμοποιείται η πλημμυρική παροχή του ρέματος στη θέση συμβολής του …

“Πράσινο φως” από την Περιφέρεια για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος Μαρκοπούλου Διαβάστε Περισσότερα »