Συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ Ολυμπιακός Λαυρίου

Σήμερα 1/8/2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ Λαυρίου με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση αυτού σε σώμα.

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση του ΔΣ ως εξής: 

 

Παμφίλης Απόστολος
Α΄ Αντιπρόεδρος Τακάκης Κυριάκος
Β΄ Αντιπρόεδρος Ανανιάδης Λεωνίδας
Γενικός Γραμματέας  Μέντης Ανδρέας
Ειδικός Γραμματέας Χαροκόπου Μαρία
Ταμίας Συρίγος Βάλσαμος
Α΄ Γενικός Αρχηγός Φύσσαρης Νίκος 
Β΄ Γενικός Αρχηγός Χατζημιχάλης Νίκος
Α΄ Έφορος Μέντης Ευάγγελος
Β΄ Έφορος Πεταλάς Ιωάννης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  Λαγωνικάκη Χρυσούλα
Μέλος Μέντης Δημήτρης 
Μέλος Βαμβακούσης Ιωάννης


Λαύριο   1- 8 – 2019

          Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του συλλόγου

 

     Ο του Δ.Σ Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Απόστολος Παμφίλης Ανδρέας Μέντης