12.3 C
Keratea
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, 2021

Κατάθεση τροπολογίας για τις διεκδικήσεις ιδιοκτησιών στους Δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής από το Ελληνικό Δημόσιο

Πρόσφατα Άρθρα

Aπέδωσαν οι προσπάθειες των Δήμων Σαρωνικού και σχετικά με τη  διεκδίκηση των περιουσιών κατοίκων της Σαρωνίδας από το Ελληνικό Δημόσιο: ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος κατέθεσε στη Βουλή. 

Σε συνέχεια των ενεργειών των Δήμων Σαρωνικού και και μετά την επιστολή του Δημάρχου Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη σχετικά με τη διεκδίκηση των περιουσιών κατοίκων της Σαρωνίδας από το Ελληνικό Δημόσιο (η οποία κοινοποιήθηκε στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο και τους βουλευτές της Ανατολικής Αττικής) αλλά και την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής, ο βουλευτής κ. Γιώργος Βλάχος κατέθεσε στις 2 Οκτωβρίου 2020 στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και ζητά αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία (στο άρθρο 9 του 719Β/1977 στις παραγράφους 40 και 41 και στον Ν1160/1981) προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα των διεκδικήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές και για τις υπόλοιπες περιοχές των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής (αφορά και τη Σαρωνίδα), οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Εφετείου Αθηνών 1151/1872.

Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση του Εφετείου Αθηνών 1151/1872, από την οποία πηγάζει η σημερινή διεκδίκηση του δημοσίου και ταλαιπωρούνται οι ιδιοκτήτες, αφορούσε στα διοικητικά όρια των τότε Δήμων και Κοινοτήτων Κερατέας, Λαυρεωτικής, Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας και Καλυβίων, δηλαδή τους σημερινούς Δήμους και Σαρωνικού.

Με νόμο το 1977, (Ν719Β/1977 και με τη συμπλήρωσή του με τον άρθρο 7 παρ 39,40,41 του Ν1160/1981), αντιμετωπίστηκε και επιλύθηκε το πρόβλημα των διεκδικήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, με την κατάργηση όλων των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τις διεκδικήσεις της 1151/1872  (και άλλων τριών δικαστικών αποφάσεων) αλλά ΜΟΝΟ για τον Δήμο Κερατέας (επειδή τότε είχε προταθεί μόνο από τον Δήμο Κερατέας). Επομένως τώρα προτείνεται να εφαρμοστεί και για τις υπόλοιπες περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στην 1151/1872, δηλαδή για τους Δήμους και Σαρωνικού (όπου περιλαμβάνεται και η Σαρωνίδα). Με την προτεινόμενη λύνεται το πρόβλημα οριστικά και καλούμε την Ελληνική Βουλή άμεσα να προβεί στην ψήφιση της. Ειδικά καλούμε τους βουλευτές της Ανατολικής Αττικής να τη στηρίξουν, καθώς γνωρίζουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια από τις διεκδικήσεις του ελληνικού δημοσίου σε βάρος των ιδιοκτητών του Σαρωνικού (και της Σαρωνίδας) και της Λαυρεωτικής. 

 

Προτεινόμενη

Α. Στο άρθρο 19 του Ν719/77 προτείνονται οι εξής αλλαγές: Στην παρ. 1 να διαγραφεί «Δήμου Κερατέας ως και της αγροτικής κοιλάδας Θορικού» και να αντικατασταθεί με «Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», ενώ στην παράγραφο 2 εδάφιο γ να προστεθεί «για τις εντός σχεδίου περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων της 1151/1872 απόφασης να ισχύει το άρθρο 154 του Ν4389/2016 βάση του οποίου, «Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 (Α’ 67) καταργείται και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εφόσον: α) νέμεται, μέχρι έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη ή β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη. Η διάταξη της περίπτωσης β’ εφαρμόζεται για ακίνητο εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ.. Για ενιαίο ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 τ,μ., η διάταξη εφαρμόζεται μόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά την 31.12.2002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του ισχύοντος συντελεστή δόμησης στην περιοχή. Στο χρόνο νομής που ορίζεται στις περιπτώσεις α’ και β’ προσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ.».

Στην παράγραφο 3 να διαγραφεί «Δήμος Κερατέας» και να αντικατασταθεί με το « και Σαρωνικού». Επίσης να προστεθεί στο εδάφιο β στην παράγραφο 3 «για τις πλέον των 100 στρεμμάτων εκτάσεις ουδέν δικαίωμα κυριότητας ή νομής του Ελληνικού Δημοσίου υφίσταται, εφόσον έκαστος κάτοχος ή ειδικός ή καθολικός διάδοχος αυτού αποδείξει ότι η έκταση που κατείχε ήταν αγροτική κατά τη δασική νομοθεσία, λαμβανομένων υπόψη των αεροφωτογραφιών που ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία».

Β. Στο άρθρο 7 Ν1160/1981 (ΦΕΚ 147Α /1981) στην παράγραφο 40 να διαγραφεί «Δήμου Κερατέας και κοιλάδας Θορικού» και να αντικατασταθεί με «Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», ενώ στην παράγραφο 41 να προστεθεί η φράση «λαμβανομένων υπόψη των αεροφωτογραφιών του έτους 1967».

Επομένως, με την παραπάνω ο Βουλευτής κ. Γ. Βλάχος ζητά, πρώτον να διευρυνθούν τα διοικητικά όρια του Ν719/77 (βάση του οποίου ο Δήμος Κερατέας έχει απαλλαγεί από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου βάση της 1151/1872) και να ισχύει όχι μόνο για τον Δήμο Κερατέας αλλά και για τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και δεύτερον για τις εντός σχεδίου περιοχές να ισχύσει ο Ν4389/2016 ώστε να απαλλαχτούν οι ιδιώτες από τις αβάσιμες διεκδικήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.    

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας. 

τροπολογια

Από το Γραφείο Τύπου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ