• Υποβάθμιση των παροχών υγείας της πόλεως της Κερατέας και των οικισμών αυτής
  • Μείωση του ωραρίου λειτουργίας και
  • Μείωση του προσωπικού του ΚΥΑΑ Κερατέας – Κ.Πρίφτης.

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 5/6-2-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ Α.Ε. (ΑΔΑ: 9ΒΚ4ΟΡΡ3-ΖΙΙ) συζητήθηκε  η τροποποίηση – αναμόρφωση του Ωραρίου Λειτουργίας του ΚΥΑΑ Κερατέας – Κ.Πρίφτης.

Συγκεκριμένα κατόπιν εισήγησης  της Διευθύνουσας Συμβούλου αποφασίστηκε η τροποποίηση του ωραρίου Λειτουργίας

από το ισχύον 08.00 – 20.00

στο πρωινό  ωράριο 08.00 – 16.00

επικαλούμενη την μείωση του κόστους λειτουργίας του ΚΥΑΑ Κερατέας.

Επίσης αποφασίστηκε η μείωση του προσωπικού

α) νοσηλευτικών ειδικοτήτων σε δύο (2)  από πέντε (5),

β) την μη επαναπρόσκληση κάλυψης θέσης ενός ιατρού – εξωτερικού συνεργάτη ειδικότητας Γενικής Ιατρικής,

γ) την μείωση των ειδικοτήτων που ενισχύουν επικουρικά του από προσωπικό που μετακινείται από την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού,

δ) την οριστική διακοπή της προσωρινής μετακίνησης του προσωπικού ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπείας από την ΠΟΧ.

 

Το Τοπικό Συμβούλιο

    Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της  Προέδρου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

      Να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία του για τις προτεινόμενες αλλαγές που αφορούν στο Ωράριο Λειτουργίας και την υποστελέχωση του Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και αποθεραπείας Κερατέας – Κ.Πρίφτης,  ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ Α.Ε. , ενέργειες οι οποίες συντελούν στην υποβάθμιση των παροχών υγείας της πόλεως της Κερατέας και των οικισμών αυτής και παραπέμπει το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαυρεωτικής.

Η   Πρόεδρος Τ. Σ.                                                          Τα Μέλη

Δ. Κ. Κερατέας

Χολέβα