Έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) του Δήμου Σαρωνικού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής

Στη διάθεση των πολιτών  βρίσκεται η διαδικτυακή εφαρμογή του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.), του Δήμου Σαρωνικού, έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του σταδίου πιλοτικής λειτουργίας.

https://saronikos.infogis.xyz/

Η G.I.S αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Σαρωνικού για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στους και χρηματοδοτήθηκε με ιδίους πόρους.

Μέσω της εφαρμογής, κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί και να πραγματοποιεί αναζητήσεις σε αρχεία βάσεων δεδομένων του Δήμου, τα οποία συνδέονται με χωρικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ειδικότερα, τα όρια του Δήμου και των Δημοτικών Κοινοτήτων, τα όρια των σχεδίων πόλεως με οικοδομικά τετράγωνα, όρους δόμησης, χρήσεις γης, συντεταγμένες και όρια κληροτεμαχίων.

Επίσης, οι χρήστες μπορούν να βρουν στην εφαρμογή των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, καθώς και όλες τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με την εξέλιξη των πολεοδομικών μελετών του Δήμου Σαρωνικού.

Ο Σαρωνικού, κ. Γιώργος Σωφρόνης, τόνισε σχετικά: «Οι νέες τεχνολογίες  αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο για την άσκηση ποιοτικής διοίκησης, στηριγμένης στις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ Δήμου και δημοτών.

Το Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, αποτελεί σημείο αναφοράς στην προσπάθειά μας να επενδύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια εφαρμογή που εμπλουτίζει τις υπηρεσίες μας και συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Ταυτόχρονα, μας παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε καλύτερα το δομημένο και μη περιβάλλον του Δήμου μας και να το προστατέψουμε αποτελεσματικά, απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους.»