ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 12-2-2020

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην πρώτη (1η) συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 • Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2020.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Δ’ Τριμήνου 2019, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. 

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για καθορισμό του περιεχομένου της πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (αρ.77 του Ν.3852/2010), στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους σε επιτροπές του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΚΔΕΜ» του Δήμου Μαρκοπούλου.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους λόγω παραιτήσεως, στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για τον χαρακτηρισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2020.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθμ. 20, Γενικού Κανονισμού Λιμένα, για το έτος 2020.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων, για το έτος 2020.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Μαρκοπούλου για την Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τον Σχεδιασμό του Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων» στον Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (τίτλος πρόσκλησης: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» κωδικός πρόσκλησης: ΑΤΤ104, Α/Α ΟΠΣ: 4041).

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στήριξης στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2014-2020 με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (τίτλος πρόσκλησης υποέργο 8 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»).

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό δύο (2) υπαλλήλων για την τήρηση καθαριότητας και τον έλεγχο των Κοινοχρήστων Χώρων σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία.
  ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 09.09.2020

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για διεξαγωγή διαγωνισμού μίσθωσης κτιρίου για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου για συστέγαση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου, με την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών (ΕΠΟΜΕΑ) Μαρκοπούλου – Κουβαρά.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ασκούμενων φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων (e-banking) στους 4 τραπεζικούς λογαριασμούς υπόλογων του Δήμου Μαρκοπούλου, στη Eurobang S.A.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για ορισμό αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Μαρκοπούλου, που δικαιούνται να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως ανά δικαιούχο.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης στάθμευσης, για αποκλειστική χρήση ΑΜΕΑ επισκεπτών του Ιερού Ναού Αγ.Νικολάου, στον Δήμο Μαρκοπούλου.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για παροχή γνωμοδότησης περί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για το Δήμο Κρωπίας.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας κατάληψης οδοστρωμάτων στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για χρονική παράταση της υπ’αρ.11114/9-8-2019 άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του αγωγού διάθεσης ακαθάρτων του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας μεταξύ των σημείων Α100 μέχρι Α104, επί της οδού Αγίου Τιμοθέου στη θέση Φούσα – Μπάρδα στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαρκοπούλου.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για χορήγηση  άδειας τομής οδών του Δήμου Μαρκοπούλου για τοποθέτηση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα Ηρακλείου Ε876Δ της ΕΥΔΑΠ  ΑΕ. 

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της οδού Πλάτωνος και της οδού Περικλέους.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων για εγκατάσταση οπτικής ίνας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων για εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εταιρείας COSMOTE.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με σκοπό την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της κεντρικής πλατείας Δ.Σωτηρίου, στο Ο.Τ.69, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης – κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή κατασκευής των έργων του Αντλιοστασίου & Οικίσκου Α2, στα πλαίσια του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη».
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών, στο κτιριακό συγκρότημα του 4ου Δημοτικού Μαρκοπούλου, στην οδό Αναξαγόρα.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για διάνοιξη οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ821 και Γ811Β, στην 4η – 5η Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για διάνοιξη οδού μεταξύ του Ο.Τ.Γ1126 και χώρου πρασίνου, στην 4η – 5η Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ.630610 στο Ο.Τ. Γ948 της 4ης – 5ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ.692101 στο Ο.Τ. Γ1103 της 4ης – 5ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στoν ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ756 με κωδικό 644806 της 4ης – 5ης  Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στoυς ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 117 με κωδικό 050478 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στoν ιδιοκτήτη των οικοπέδων στα Ο.Τ. 956, 890 & 888 της 4ης – 5ης  Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ298 με κωδικό 020364β της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1033  με κωδικό 681111 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -1- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής (έξοδα ταφής), σε άπορους συμπολίτες μας.

 

 

 

 • Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία ή μετανομασία οδών πόλεως και οικισμών.

 

 

Η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ   

 

↓ Σχολιάστε εδώ μέσω του λογαριασμού σας στο facebook ↓