Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 5η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την Α΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020  προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής.
  2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Λαυρεωτικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον άξονα προτεραιότητας 12, με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» της       Περιφέρειας Αττικής.
  3. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) Μέτρο 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών» Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».
  4. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στη θέση ‘’Αμάχαιρη’’ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, στο Φιλοθηραματικό Σύλλογο Κερατέας ‘’Η ΑΡΤΕΜΙΣ’’.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Σχόλια μέσω facebook
  Δήμος Λαυρεωτικής: Σύσκεψη για τα προληπτικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.