ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

Κατά τη χθεσινή 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο Χολαργό ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κος Αυγερινός Αθανάσιος, λαμβάνοντας υπόψη του το ιστορικό  της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, τη μελέτης αυτής, καθώς και τους λόγους καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της Πράξης Εφαρμογής, εισηγήθηκε:

 την έγκριση σύναψης και  την έγκριση των όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής  για τη μελέτη με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» ώστε αυτή να λήγει στις 17/07/2020,καθώς και 

 την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 17/10/2017 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κου Αυγερινού.

 

↓ Σχολιάστε εδώ μέσω του λογαριασμού σας στο facebook ↓
  Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι μονόδρομος για τον πλανήτη