Λαυρεωτική: Λήψη δανείου για την εκτέλεση του έργου ‘’προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό»

Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη
τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων από
πόρους του Τ.Π. & Δ. για την εκτέλεση του έργου ‘’προμήθεια και εγκατάσταση
φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθ. 208/2019
απόφασή του αποφάσισε:

(α) η έγκριση επιλογής του πιστωτικού ιδρύματος του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων για τη λήψη του δανείου 4.233.512,52 ευρώ για την χρηματοδότηση της
προμήθειας του Δήμου Λαυρεωτικής «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ
LED & THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» για την αντικατάσταση
συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες
πράσινης τεχνολογίας τύπου LED.

(β) η λήψη δανείου με μεσοσταθμικό (ενδεικτικό) σταθερό επιτόκιο 3,78%,
επιτόκιο χορηγήσεων 75% από πόρους της ΕΤΕΠ με ετήσια δόση 379.668,73 ευρώ και
σταθερό επιτόκιο 3,39% διάρκεια 10 χρόνια και επιτόκιο χορηγήσεων 25% από πόρους
του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων με ετήσια δόση 136.732,20 ευρώ και σταθερό
επιτόκιο 4,95% για 10 χρόνια.

Συνολική ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση 516.400,93 ευρώ
με διάρκεια δανείου 10 χρόνια.

Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη

 

 

↓ Σχολιάστε εδώ μέσω του λογαριασμού σας στο facebook ↓
  H ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ, Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ UNESCO ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ