11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα την εξέλιξη του έργου «Επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου από το Κορωπί μέχρι το λιμάνι του Λαυρίου»

Σας καλούμε στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο Παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 23η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Ενημέρωση και Συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη του έργου «Επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου από το Κορωπί μέχρι το λιμάνι του Λαυρίου», δυνάμει του υπ. αριθ. πρωτ. 6869/16-05-2018 εγγράφου Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010).

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σχόλια μέσω facebook
  Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.