11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα την εξέλιξη του έργου «Επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου από το Κορωπί μέχρι το λιμάνι του Λαυρίου»

δημος Λαυρεωτικής Logo

Σας καλούμε στην 11η του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο Παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 23η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με μοναδικό Ημερήσιας Διάταξης:

« και Συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη του έργου «Επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου από το Κορωπί μέχρι το λιμάνι του Λαυρίου», δυνάμει του υπ. αριθ. πρωτ. 6869/16-05-2018 εγγράφου Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010).

Η του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.