Πρόσκληση στην 25η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Μηχανουργείο  στην πόλη του Λαυρίου, την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 • Λήψη απόφασης για την Παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογραφική αποτύπωση – Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας – Υδραυλική Μελέτη ρεμάτων για την πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι» της Δ.Ε. Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής
 • Έγκριση πέμπτης (5ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019.
 • Λήψη απόφασης για: α) Καθορισμό κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2019, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 2018 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
 • Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 02.10.2017 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ994/2017 προσφυγής, που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 21ης Νοεμβρίου 2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση
 • Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου  για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 25.04.2018 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ619/2018 προσφυγής, που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου 2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση
 • Συζήτηση επί του αιτήματος του κ. Βαφειάδη Νικολάου
 • Λήψη απόφασης για παράταση επαγγελματικών μισθώσεων βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 • Λήψη απόφασης για εκλογή τακτικών – αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Λήψη απόφασης για εκλογή τακτικών – αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Συζήτηση δυνάμει του υπ’ αριθ. 15912/2018  αιτήματος του κ. Λογοθέτη Νικόλαου και του υπ΄αριθ. 16524/2018 εγγράφου Δημοτικών Συμβούλων για  σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το αίτημα αυτό(άρθρο 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010).
 • Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης με αφορμή τον Απολογισμό έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των εθελοντών πυρασφάλειας του Δήμου Λαυρεωτικής
 • Λήψη απόφασης για την εκδήλωση με θέμα: « Το κοινωνικό φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού – οι μορφές, οι επιπτώσεις  και οι τρόποι αντιμετώπισης» ως προτεινόμενη δράση του Δήμου Λαυρεωτικής στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).                                                                                                       

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ