Πρόσκληση στην  24η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Μηχανουργείου στην πόλη του Λαυρίου, την 31η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:30, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας πληρεξούσιων δικηγόρων για τη σύνταξη δύο (2) ενδικοφανών προσφυγών για την ακύρωση των με αριθμ. 714/2018 περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45 ΜW στη νησίδα ‘’Άγιος Γεώργιος’’, της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.’’ και 715/2018 περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.’’, αποφάσεων του Προέδρου της Ρ.Α.Ε.».
 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας πληρεξούσιων δικηγόρων για την κατάθεση προτάσεων στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά για την αντίκρουση της αγωγής (ΓΑΚ 8986/2018) του Δήμου Ύδρας κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας πληρεξούσιων δικηγόρων για τη σύνταξη, κατάθεση τριών (3) προτάσεων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για την απόρριψη των αριθ. κατ. ΑΚ386/2017, ΑΚ387/2017 και ΑΚ389/2017 αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Ύδρας, καθώς και για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής κατά τη συζήτηση αυτών ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου.
 4. Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, λήψη απόφασης για : α)την σύμφωνη γνώμη του Δήμου για την συνεργασία με εμποροβιοτεχνικοεπαγγελματικό σύλλογο Κερατέας-Κουβαρά και υποβολή από κοινού πρότασης στην πρόσκληση, β) έγκριση του μνημονίου συνεργασίας με τον Ε.Σ.Κ., γ) έγκριση της πρότασης των παρεμβάσεων στον αστικό χώρο και προεπιλογή έξυπνων συστημάτων πόλης (master plan) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑΝΕΚ, δ) ορισμός δύο (2) υπευθύνων για την ομάδα έργου παρακολούθησης και υλοποίησης της πράξης, ε) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.
 5. Έγκριση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης  -Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαυρεωτικής, επιλογή βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.
 6. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλεως Κερατέας».
 7. Παράταση συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλεως Κερατέας» – Έγκριση νέου χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης.
 8. Λήψη απόφασης για την Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων-εξόδων του 1ου τριμήνου του  2018 του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του  Δήμου Λαυρεωτικής».
 9. Λήψη απόφασης για την Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων-εξόδων του 2ου τριμήνου του  2018 του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του  Δήμου Λαυρεωτικής».
 10. Λήψη απόφασης για την 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής».
 11. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού έκτακτης επιχορήγησης ποσού 160.000 ευρώ και έγκριση 4η Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 12. Αίτημα του φιλοζωικού Σωματείου «Πρόκρις»

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).