Παύση αρμοδιοτήτων & εξουσιοδοτήσεων ορισθείσας αντιδημάρχου Τριανταφυλλίδου Σόνιας

 

Ο Δήμαρχος με απόφασή του ανακαλεί την με αριθμ.204/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής αναφορικά με την ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παύλου περί ορισμού τις ως Αντιδήμαρχο, την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σήμερα 14 Νοεμβρίου ενώ φέρει ημερομηνία 1/11/18

Σύμφωνα με πληροφορίες από το χθεσινοβραδινό Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε ιδιαίτερη ένταση με την Σόνια Τριανταφυλλίδου να δηλώνει δημόσια παραίτηση από το αξίωμά της και ανεξαρτητοποίηση ως δημοτικός σύμβουλος Λαυρεωτικής.

Ω4ΚΘΩΛ1-Ο3Π

 

Τροποποίηση της με αριθμ.205/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και ορισμός δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένων

ΩΥΜ2ΩΛ1-ΡΚ9

 

Τροποποίηση της με αριθμ.204/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και ορισμός δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λαυρεωτικής, με θητεία από 01-11-2018 μέχρι και 31-08-2019.

6ΦΖ7ΩΛ1-ΧΙΧ