Παραίτηση της Ειδικού Συμβούλου Ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνιολόγου του Δήμου Λαυρεωτικής Αναστασίας Βασιλοπούλου

 

Ο Δ. Λουκάς αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης παραίτησης, της Βασιλοπούλου Αναστασίας, Ειδικού Συμβούλου Ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνιολόγου του Δήμου
Λαυρεωτικής από 17.08.2018.

ΩΔΟΟΩΛ1-ΤΩΒ