ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς παρευρέθηκε σε  ημερίδα την οποία διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: « Ίδρυση και Λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις».

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τη Γαλλική Τεχνική Βοήθεια, μέσω του έργου «Τεχνική Βοήθεια για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα», που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Γενικός στόχος της τεχνικής βοήθειας είναι η υποστήριξη των ελληνικών αρχών στην οικοδόμηση  αποτελεσματικότητας και στην αποπολιτικοποίηση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Η  συγκεκριμένη ημερίδα διοργανώθηκε με σκοπό να ενημερωθούν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης για το ρόλο, τα οφέλη και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Ο έλεγχος στο δημόσιο τομέα αποτελεί κλειδί για μια καλή δημόσια διοίκηση.

Η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου θα συμβάλλει στη διασφάλιση των οικονομικών διαδικασιών και την προστασία των εκλεγμένων με αποτέλεσμα την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Προς τη μεριά των πολιτών θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και διαβεβαίωση για τη χρηστή οικονομική διαχείριση του φορέα.