ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

“140. περιστέρια πέταξαν πάνω από τους περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο Έλληνίδες και που βρέθηκαν στο συλλαλητήριο σήμερα!!!

Η ενωμένη δίπλα στον αγώνα του Ελληνικού λαού…”

 

5 4
3 2 18 7 6