Γενική Γραμματέας του Δήμου Λαυρεωτικής η κ. Πάλλη Αικατερίνη

Πρόσφατα Άρθρα

Με απόφαση Δημάρχου η κ. Πάλλη Αικατερίνη του Ιωάννη, πτυχιούχος ΑΕΙ, διορίζεται ως μετακλητή Γενική Γραμματέας του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

− Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.

− Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια ή έχουν
ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και για την υποστήριξη των προτάσεων ενώπιον των ανωτέρω
οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

− Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της
Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

− Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων
Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

− Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου
σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει
σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

− Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή
βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της
λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του
στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

− Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία
μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά
αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

− Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την
δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.

− Επιμελείται την παρακολούθηση, συντονισμό και ορθή κάθε θέματος που του
αναθέτει ο Δήμαρχος.

− Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.
Ο Γενικός Γραμματέας δεν περιλαμβάνεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα.

Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, τον οποίο επικουρεί και στον οποίο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.

Ψ6ΝΧΩΛ1-ΣΙ7

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ