29 C
Keratea
Σάββατο, 31 Ιουλίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ “ΚΑΠΕΡΩΝΗ”

Πρόσφατα Άρθρα

19 Μαρτίου 2018

 

Δ. ΛΟΥΚΑΣ – Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

«ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΠΕΡΩΝΗ»

ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ Δ. ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ Α. ΚΩΣΤΑΛΑ

 

Η ανυπαρξία έργου, η παράδοση της διοίκησης στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον και την παρέα του, η εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει ο Δήμος, η συνεχώς αυξανόμενη αποδοκιμασία των ενεργειών του από τους πολίτες, οι συνεχείς αποχωρήσεις από την παράταξή του, έχουν προκαλέσει απόγνωση και πανικό στο     Δ. Λουκά.

 

Η απώλεια της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον οδήγησε στις τελευταίες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε απειλές, βρισιές, απαράδεκτους χαρακτηρισμούς και τραμπουκισμούς εναντίον Δημοτικών Συμβούλων. Όσο  μεγαλώνει η απόγνωσή του, η συμπεριφορά του και ο σεβασμός προς το θεσμικό του ρόλο κατρακυλούν σε συμπεριφορές καταδικαστέες από κάθε σοβαρό και νοήμονα συμπολίτη. Όσοι έμειναν ακόμη στην παράταξή του, οφείλουν επιτέλους να πάρουν ξεκάθαρη θέση για τη συμπεριφορά του.

 

Την Τετάρτη 14.3.2018 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα 12 Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεωτικής, με θέμα  την ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 219/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά την καταβολή ποσού 555.671,26 € εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG».

Στη διάρκεια της Συνεδρίασης, τα μέλη της αντιπολίτευσης, αναζήτησαν απαντήσεις από τον Δήμαρχο και όλους τους εμπλεκόμενους για τη συγκεκριμένη απόφαση, το κόστος της για το Δήμο, τις ευθύνες όσων γνώριζαν την αδυναμία της πολεοδόμησης και παρόλα αυτά έπεισαν την επενδύτρια να προχωρήσει στη σύμβαση, την αναγκαιότητα υποβολής έφεσης εμπρόθεσμα και την προστασία της δημοτικής περιουσίας.  Ο Δ. Λουκάς αφού προσπάθησε να ρίξει τις ευθύνες σε άλλους, όταν είδε ότι δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απόφαση που θα τον βόλευε, αποχώρησε μαζί με όσους ακόμη παραμένουν στην παράταξή του.

 

Η Συνεδρίαση συνεχίστηκε και με την ψήφο 15 Δημοτικών Συμβούλων, αποφάσισε:

 

1.Να καταθέσει Έφεση κατά της εκδοθείσας υπ.219/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία μισθωτικών διαφορών), με την οποία υποχρεώνονται α) η υπό εκκαθάριση κοινωφελής επιχείρηση με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ” (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ) να καταβάλει στην ανώνυμη εταιρεία “ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG” το ποσό των 414.000,00 ευρώ και β) η υπό εκκαθάριση κοινωφελής επιχείρηση με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ) και ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ευθυνόμενοι ο καθένας εις ολόκληρον, να καταβάλουν στην ανώνυμη εταιρεία “ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG” το ποσό των 141.671,26 ευρώ και τα δύο κονδύλια με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της από 30-10-2015 (Γ.Α.Κ. 100617/2015 & Ε.Α.Κ. 2838/2015) αγωγής της ενάγουσας ανώνυμης εταιρείας. 

2.Να αναζητήσει τόσο την Ποινική όσο και την Αστική ευθύνη του τότε και νυν Δημάρχου Λαυρεωτικής κ. Λουκά Δημήτρη, του τότε Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Κωστάλα Αντώνιου και παντός υπευθύνου προσώπου (καταλογισμό ισόποσου σε βάρος τους ποσού με αυτό που θα προκύψει ως ζημία του Δήμου ή της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης), κατόπιν των όσων   αναφέρονται στο σκεπτικό της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 219/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , ότι δηλαδη τόσο ο τοτε Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λουκάς Δημήτριος όσο και ο τότε πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Κωστάλας Αντώνιος αφενός μεν “…ΓΝΩΡΙΖΑΝ την αδυναμία πολεοδόμησης , στοιχείο που αποσιώπησαν από την ενάγουσα. Ενισχυτικό στοιχείο περί της ανωτέρω κρίσεως αποτελεί και το με αριθμό πρωτόκολλου 23905/ 6-6-2008 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας /Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο οποίο αναφέρεται ότι το ΣΤΕ με σχετικό Πρακτικό του (αναφέρεται στο υπ’ αριθμόν 276/2007 Πρακτικό με το οποίο το ΣΤΕ έκρινε ως μη νόμιμη την εξειδίκευση του ΓΠΣ με την ΥΑ 20458/2006 ΦΕΚ 456) κατά την επεξεργασία Σχέδιου Προεδρικού Διατάγματος “Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Λαυρίου ” έκρινε ως ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ τις διατάξεις του ΓΠΣ του οικισμού   Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής,  αφετέρου δε όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο αποδεικτικό υλικό οι εναγόμενοι ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ τους και ΑΝΑΛΗΘΩΣ διαβεβαίωναν  την ενάγουσα ότι η πολεοδόμηση του ακινήτου και της μείζονος περιοχής στην οποία στήριζαν τα συμβαλλόμενα μέρη τη συνάψη της μισθωτικής σύμβασης , ότι ήταν θέμα πολύ μικρού χρόνου , ενώ εξαρχής γνώριζαν ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο τόσο στο τέλος του 2009 όσο και στο τέλος του 2011 αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο. Σύμφωνα με το προσκομιζόμενο αποδεικτικό υλικό οι εναγόμενοι ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ τους και ΑΝΑΛΗΘΩΣ διαβεβαίωναν την ενάγουσα ότι η πολεοδόμηση του ακινήτου και της μείζονος περιοχής στην οποία στήριζαν τα συμβαλλόμενα μέρη την σύναψη της μισθωτικής σύμβασης, ότι ήταν θέμα πολύ μικρού χρόνου, ενώ εξ αρχής γνώριζαν ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο τόσο στο τέλος του 2009 όσο και στο τέλος του 2011 αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο».

  1. Να αντικατασταθεί ο εκκαθαριστής της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) κ. Παναγιώτης Αγγέλου και να ορισθεί νέος εκκαθαριστής αυτής με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Να αντικατασταθεί ο Δικηγόρος που χειρίζεται την ένδικη υπόθεση «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG», καθώς και όλα τα θέματα της υπό εκκαθάριση κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) κ. Γεώργιος Κατσαμπέρης και να ορισθεί νέος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του, εκτελώντας τα καθήκοντα τους που δεν είναι άλλα από τον έλεγχο των πράξεων του Δημάρχου και προστατεύοντας παράλληλα τα χρήματα – συμφέροντα των Δημοτών, αποφάσισαν να διερευνηθούν η Ποινική και Αστική Ευθύνη του Δημάρχου όταν μάλιστα αυτές προκύπτουν μέσα από Δικαστική Απόφαση.

Δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να υλοποιηθεί η απόφασή αυτή, προκειμένου να μην κινδυνεύσει από εκποίηση το ακίνητο και να διασφαλιστούν στο ακέραιο τα συμφέροντα του Δήμου μας.

 

Πριν τέσσερα σχεδόν χρόνια, ο Δ. Λουκάς κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές με ένα πρωτοφανή πόλεμο ψεμάτων, λάσπης και εκβιασμών. Υποσχέθηκε διαφάνεια και αξιοκρατία και αρνείται να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμη και για την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Ο χρόνος της παρούσας δημοτικής περιόδου τελειώνει και οι πολίτες της Λαυρεωτικής ακόμα περιμένουν τη δημοπράτηση των έργων που ανακοινώνει κάθε τόσο. Η τάξη και το νοικοκυριό που δεσμεύτηκε να επιβάλει, μετατράπηκε σε υποβάθμιση όλων των υπηρεσιών, των πόλεων και των οικισμών του Δήμου.

 

Τον καλούμε, επιτέλους να σοβαρευτεί, να βάλει το συμφέρον του Δήμου πάνω από τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της παρέας του και να ασκήσει τα καθήκοντά του με νομιμότητα και σεβασμό στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες για να σταματήσει ο κατήφορος.  

 

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

« Εποχή»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

 

 

Διαβάστε σχετικά:

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού κύριε Λεβαντή

Ο Επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κ. Λεβαντής , ο άνθρωπος δηλαδή που έχει απαξιώσει το θεσμικό του ρόλο, που πολιτεύεται με ύβρεις, συκοφαντίες  και βιαιοπραγίες, ο άνθρωπος που δεν έχει διστάσει να επιτεθεί σε εργαζόμενους, για να…

 

Διαβάστε επίσης:

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διαβάστε επίσης: