Τη σύναψη και τους όρους σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής» συνολικού προϋπολογισμού 5.200.,00€ (με ΦΠΑ), ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση, μετά από σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

 

Το έργο αφορά συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου και ασφαλτόστρωση χωματόδρομων εντός και εκτός σχεδίου, θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο και θα εκτελεστεί από την Τεχνική του Υπηρεσία.

Το συνολικό μήκος των συντηρούμενων οδών είναι 49.482 μέτρα. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου και σύμφωνα με τις ανάγκες φορέων και κατοίκων:

  • χωματόδρομοι σε εκτός σχεδίου περιοχές που θα ασφαλτοστρωθούν
  • συντήρηση ασφαλτοστρωμένων οδών
  • τσιμεντόδρομοι που θα ασφαλτοστρωθούν
  • τσιμεντόδρομοι μεγάλης κλίσης που θα αποκατασταθούν
  • χωματόδρομοι εντός αρχαιολογικών περιοχών που θα συντηρηθούν

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου σε αστικές και εκτός σχεδίου περιοχές με προτεραιότητα σε συνδετήριους δρόμους οικισμών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς οχημάτων και πεζών.