Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας»

Με την υπ’ αριθμ.67/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης
ποσού 17.450,00 ευρώ στον ΚΑ 30-7413.062, του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και εκδόθηκε η αριθμ. Α-519/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Με την υπ’ αριθμ.69/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της «μελέτης οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», στην κα Αυγή Βάσση, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ΕΜΠ έναντι του ποσού των 14.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της.

Η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία

εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, η οποία εκπονήθηκε εμπρόθεσμα και παραδόθηκε από την κα Αυγή Βάσση, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε, εκφράζοντας τη διαφωνία τους σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης αυτής, αφού αφορά κυρίως τη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και όχι όλη τη Δ.Ε. Κερατέας.

601ΧΩΛ1-ΠΨΓ

  Κακή Θάλασσα: Όταν τελειώσουν οι εργασίες θα είναι ένα κόσμημα! (ΒΙΝΤΕΟ)