ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ο , καλεί τους να δηλώσουν ενδιαφέρον για σύνδεση με το φυσικό αέριο ώστε η Εταιρεία Διανομής Αττικής (ΕΔΑ Α.Ε) να προβεί στον απαραίτητο σχεδιασμό επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Η του δικτύου φυσικού αερίου είναι μια σημαντική περιβαλλοντική ενέργεια με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους πολίτες (εξοικονόμησης του κόστους της θέρμανσης) όσο και για τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσουν, όσο το δυνατόν περισσότεροι μας, τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η οποία δεν είναι δεσμευτική) ώστε να γίνει άμεσα ο απαραίτητος σχεδιασμός επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές του δήμου μας.

Για όσους δεν θέλουν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο αίτησης και να το καταθέσουν συμπληρωμένο: στο Δημαρχείο Κρωπίας- Γραφείο Δημάρχου στην κα Σωτηρία Πουλάκη  με στο τηλέφωνο 213-2000 713 ή  να το αποστείλουν με στο [email protected]

Συντομα Διαθέσιμη και Ηλεκτρονική φόρμα αίτησης :

https://dimotis.koropi.gr/