ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΡΩΠΙ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΛΑΥΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΚΑΜΑΡΙΖΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΚΙΤΣΙ, ΚΟΥΠΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΡΩΠΙΑ

Το 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου  υλοποίησε πρόγραμμα ERASMUS+  στο Βερολίνο από 17 Φεβρουάριου έως 4 Μαρτίου του 2022  με τη συμμετοχή 19 μαθητών και 3 εκπαιδευτικών.

Facebook
Twitter

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ενέκρινε και χρηματοδότησε το σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας και προσωπικού ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης ERASMUS+, στο 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου για το σχολικό έτος 2020-21.

Ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι «Πρακτικές Εφαρμογές και προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και νοσηλευτική φροντίδα μεταναστών» με κωδικό 2020-1-EL01-KA116-077799 και απευθύνεται σε μαθητές του Τομέα Υγείας και πρόνοιας και λόγω του COVID-19 υλοποιήθηκε από 17 Φεβρουαρίου εως 4 Μαρτίου του 2022. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών έχει οριστεί σε 20 με 3 συνοδούς καθηγητές εκ των οποίων ο ένας που αναλαμβάνει αρχηγός παρευρίσκεται για ολόκληρη τη διάρκεια της επίσκεψης ενώ οι άλλοι δύο εκπαιδευτικοί διαδοχικά έτσι ώστε πάντοτε οι μαθητές να συνοδεύονται από δύο εκπαιδευτικούς.

Η επιλογή των μαθητών έγινε κατόπιν αξιολόγησης από την παιδαγωγική ομάδα των καθηγητών που ορίστηκε για το λόγο αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου με σκοπό την υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το σχέδιο, όπως φαίνεται και από τις ημερομηνίες είχε διάρκεια 16 ημέρες, είχε προορισμό την πόλη του Βερολίνου της Γερμανίας και περιελάμβανε εκτός από πολιτιστικές ξεναγήσεις, θεωρητική αλλά και κυρίως πρακτική εκπαίδευση στον ΟΑSE στο Βερολίνο (διάρκειας 4 ημερών). Αναλύθηκαν θέματα σχετικά με τη διαπολιτισμική νοσηλευτική φροντίδα ατόμων από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες: ιατρική φροντίδα, ολιστική υγειονομική περίθαλψη, τρόποι πρόληψης – προώθησης – αποκατάστασης της υγείας σε υπάρχοντα ή πιθανά προβλήματα υγείας, διαχείριση συναισθημάτων και συμβουλευτική. 

Επιπλέον, επειδή ο ΟΑSΕ είναι συχνά το πρώτο σημείο επαφής για μετανάστες και πρόσφυγες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρέχουν πρακτική βοήθεια, νοσηλευτική φροντίδα, ενημέρωση. 

Ποιο συγκεκριμένα η δράση υλοποιήθηκε σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1η μέρα Αναχώρηση από την Ελλάδα

2η μέρα Εναρκτήρια συνάντηση στο φορέα υποδοχής OASE Berlin, ο οποίος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναφερθεί, θα προχωρήσει σε ενημέρωση των καταρτιζομένων

3η μέρα Θεωρητική κατάρτιση, αλλά κυρίως πρακτική ενασχόληση στον OASE Berlin. Θα αναλυθούν θεματικές ενότητες που αφορούν τη διαπολιτισμική νοσηλευτική φροντίδα ατόμων διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων: ιατρική περίθαλψη, παροχή ολιστικής φροντίδας υγείας, τρόποι πρόληψης – προαγωγής – αποκατάστασης της υγείας σε υπαρκτά ή ενδεχόμενα προβλήματα υγείας, χειρισμός των συναισθημάτων, συμβουλευτική στήριξη, ενημέρωση, εξετάσεις, εμβολιασμοί.

4η μέρα Διοργάνωση πολιτιστικής επίσκεψης

5η 6η 7η 8η μέρα Θεωρητική κατάρτιση, αλλά κυρίως πρακτική ενασχόληση στον OASE Berlin. Θα αναλυθούν θεματικές ενότητες που αφορούν τη διαπολιτισμική νοσηλευτική φροντίδα ατόμων διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων: ιατρική περίθαλψη, παροχή ολιστικής φροντίδας υγείας, τρόποι πρόληψης – προαγωγής – αποκατάστασης της υγείας σε υπαρκτά ή ενδεχόμενα προβλήματα υγείας, χειρισμός των συναισθημάτων, συμβουλευτική στήριξη, ενημέρωση, εξετάσεις, εμβολιασμοί.

  9η μέρα Πανεπιστημιακή κλινική Charite, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Ευρώπη. Αντικείμενο εργασιών θα είναι η ιατρική περίθαλψη των προσφύγων, αρχικές εξετάσεις, εξετάσεις από ψυχολόγους, πραγματοποίηση εμβολιασμών.

Η Εταιρία InfoMigrants, είναι ένας ιστοχώρος παροχής ειδήσεων και πληροφοριών για τους μετανάστες μέσω πολλαπλών πλατφορμών, κυρίως κινητού τηλεφώνου και κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Αντικείμενο των εργασιών θα είναι η παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής άμεσης ιατρικής υποστήριξης.

10η μέρα Εταιρία ΕΜS στο Βερολίνο παρέχει ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αντικείμενο εργασιών θα είναι η παροχή ολιστικής φροντίδας υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Η Εταιρία Νh Temsis, η οποία προσφέρει με το Πρόγραμμα Επείγουσας Ιατρικής Υπηρεσίας (EMS) είναι σε θέση να παρέχει αποτελεσματικές ιατρικές υπηρεσίες. Αντικείμενο εργασιών θα είναι διάθεση και εφαρμογή ειδικών πολιτισμικών και καθολικών νοσηλευτικών δεξιοτήτων στην προαγωγή της υγείας ατόμων διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων.

11η μέρα Διοργάνωση πολιτιστικής επίσκεψης

12η μέρα Ερυθρός Σταυρός Γερμανίας – Deutsches Rotes Kreuz, που παρέχει παγκόσμια βοήθεια, δρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση της ζωής των ευάλωτων ατόμων. Φροντίζει σήμερα περισσότερους από 141.000 πρόσφυγες σε 490 καταφύγια σε όλη τη Γερμανία. Αντικείμενο εργασιών θα είναι η διαπολιτισμική νοσηλευτική φροντίδα.

13η μέρα Διοργάνωση πολιτιστικής επίσκεψης.

14η μέρα Ερυθρός Σταυρός Γερμανίας – Deutsches Rotes Kreuz, που παρέχει παγκόσμια βοήθεια, δρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση της ζωής των ευάλωτων ατόμων. Φροντίζει σήμερα περισσότερους από 141.000 πρόσφυγες σε 490 καταφύγια σε όλη τη Γερμανία. Αντικείμενο εργασιών θα είναι η διαπολιτισμική νοσηλευτική φροντίδα.

15η μέρα Τελική συνάντηση στο φορέα υποδοχής OASE Berlin, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποτίμηση των αποτελεσμάτων υλοποίησης του σχεδίου, η αξιολόγηση, η επίδοση των Βεβαιώσεων παρακολούθησης.

 16η μέρα Επιστροφή στην Ελλάδα

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιήθηκε με ακρίβεια και στο τέλος της κατάρτισης χορηγήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος Κατάρτισης

Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής σε ξενοδοχείο, της ημιδιατροφής, της εκπαίδευσης και των εσωτερικών μετακινήσεων καλύφτηκαν εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα  ERASMUS+.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Λαυρίου

Αραμπατζής Μιχάλης

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Διαβάστε επίσης...

aom.:-prosklisi-stis-anametriseis-tis-proimitelikis-kai-imitelikis-fasis-tou-panelliniou-protathlimatos-koritsion-k20

A.O.M.: Πρόσκληση στις αναμετρήσεις της προημιτελικής και ημιτελικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3/2023 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

markopoulo:-aftes-einai-oi-tainies-a’-provolis-gia-tin-evdomada-apo-23-eos-29-martiou,-sto-dimotiko-kinimatotheatro-artemis

Μαρκόπουλο: Αυτές είναι οι ταινίες Α’ προβολής για την εβδομάδα από 23 έως 29 Μαρτίου, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις»

To Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την ελληνική «μαύρη» κωμωδία «ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΞΥΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ», τη συνέχεια του καταιγιστικού «JOHN WICK: ΚΕΦΑΛΑΙΟ