“Το ζητούµενο δεν είναι η εναλλαγή προσώπων αλλά η αλλαγή πολιτικής.” Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης

Μετά τη θυελλώδη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου
στις 28/6/2017 µε αφορµή την ακύρωση του διαγωνισµού και προκύρηξη δεύτερου για
την εκµίσθωση των παραλιών µε παράτυπες διαδικασίες της Δηµοτικής Ανώνυµης
Εταιρείας Ακινήτων Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. αναρωτιέται κανείς ποιές διαφορές
υπάρχουν ανάµεσα στις «αντιµαχόµενες» παρατάξεις.

Μήπως στον τρόπο διοίκησης και στον τρόπο διαχείρησης ή µήπως αλλάζουν οι
συντεχνίες; Γιατί στην άσκηση πολιτικής δεν υπάρχει σχεδόν καµία διαφορά, αλλά ο
σκοπός αγιάζει τα µέσα! Μαζί ψηφίζουν ισοσκελισµένους και ελλειµατικούς ισολογισµούς-
προϋπολογισµούς στα πλαίσια της αντιλαϊκής µνηµονιακής πολιτικής. Συνενετικά
τροποποιούν και αναµορφώνουν τους οικονοµικούς πίνακες (εσόδων-εξόδων) συνέπεια
των τεράστιων περικοπών που έχει επιβάλει η Κεντρική εξουσία µε τους εφαρµοστικούς
νόµους και οδηγούν τον Δήµο στην οικονοµική ασφυξία χωρίς καµία αντίδραση. Έχουν
αποδεχτεί σιωπηρά την απώλεια του προσωπικού και την κατακρεούργηση των
εργασιακών σχέσεων, ενώ για τους συµβασιούχους εργαζόµενους συνεχίζεται η οµηρία
και παραµένουν κενές οργανικές θέσεις και νέες που θα προκύψουν για την εύρυθµη
λειτουργία του Δήµου.

Δηλώνουν ουδέτεροι ή απέχουν από διεκδικήσεις, αλλά χρησιµοποιούν την κοµµατική τους ταυτότητα όπου χρειαστεί για να καταδικάζουν τον λαό στη φτώχεια και στην ανεργία, ενώ αρέσκονται σε συσίτια και εκδηλώσεις µε χορηγίες για να αποφύγουν τη λαϊκή κατακραυγή καλλιεργώντας φρούδες ελπίδες σε αδύναµες οµάδες και σε θυγόµενους πολίτες κατ’εφαρµογή των αντιδραστικών νόµων.

Στην 5η Τακτική του Δηµοτικού Συµβουλίου 22/2/2017 συµφώνησαν όλες οι
πλευρές (µε επιµέρους παρατηρήσεις) εκτός της Λαϊκής Συσπείρωσης για δωρεάν
παραχώρηση χρήσης και εκµετάλευσης όλων των παραλιών του Δήµου Λαυρεωτικής και
όλων των ακινήτων και των κοινοχρήστων χώρων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για
την πραγµατοποίηση του σκοπού σύστασης της Δηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας.

Αυτοί που σήµερα διαµαρτύρονται για τοιχοδιωκτικούς χειρισµούς του Δηµάρχου, οι ίδιοι δεν
δηµιούργησαν και διατήρησαν επί των ηµερών τους την Δηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία
ΔΑΝΕΤΑΚ και στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε από τον κ. Λουκά ως ΔΑΝΕΤΑΛ για τον ίδιο
σκοπό; Δεν υπήρχαν στο παρελθόν πολεοδοµικές παραβάσεις στον αιγιαλό από ιδιώτες
επιχειρηµατίες µισθωτές για παράνοµες κατασκευές και έκλειναν τα µάτια; Δεν υπάρχουν
ακόµα οφειλές από µισθώµατα και πρόστιµα που είναι χρεωµένα στο Δήµο ακολουθώντας
την ίδια πολιτική;

Συγκρούστηκαν ποτέ µε µεγάλα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα προς όφελος του
λαού όπως στην υπόθεση EUROTERRA ή έδωσαν γή και ύδωρ; Υποστήριξαν ποτέ τους
ελεύθερους επαγγελµατίες που νόµιµα αναζητούν το µεροκάµατο ή ήταν και είναι τόσο οι
προηγούµενες Διοικήσεις όσο και η σηµερινή απέναντί τους µε και εκβιασµούς
δήθεν για το συµφέρον του Δήµου βάζοντας απλησίαστα µισθώµατα για τον αποκλεισµό
τους;

Βρέθηκε έστω και ένας από πλευράς Δήµου µπροστά στα οξυµένα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα στην περιοχή µας ή µε την στάση
τους φτωχοποιούν το λαό καθηµερινά; Για να δικαιολογήσουν τη συµπεριφορά τους
στοχοποιούν τη γιατί απουσίαζε (δικαιολογηµένα) από το επίµαχο
θέµα. Αν και γνωρίζουν ότι οι µάχες δίνονται στο δρόµο και όχι σε κλειστές αίθουσες,
στους κοινωνικούς αγώνες που αναπτύσσονται σε όλα τα µέτωπα µε ταξικό
προσανατολισµό. Δηλώνουµε µάχιµοι και παλεύουµε µε συνέπεια µέσα και έξω από τα
θεσµικά όργανα τιµώντας έτσι την εµπιστοσύνη του κόσµου. Όµως προκαλούν εντύπωση
οι στηµένες κοκοροµαχίες για δηµιουργία εντυπώσεων και η προβολή δύναµης ισχύος.

Η επιδερµική «κόντρα» που φαίνεται από τις ανακοινώσεις φανερώνει την αδυναµία τους
να ξεφύγουν από την υπάρχουσα κατάσταση. Βέβαια ο Δήµαρχος κ.Λουκάς (Πρόεδρος
της ΔΑΝΕΤΑΛ) έχει σοβαρές ευθήνες γιατί παραβιάζει πόρτες ανοικτές και προχωράει σε
αυθαίρετες ενέργειες, µε πρόσχηµα την εξασφάλιση εσόδων. Κάνοντας διάφορους
ελιγµούς αξυπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα.

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ρωγµές στη Διοικούσα Παράταξη και αυτό οφείλεται γιατί δεν επιτρέπεται η διαφορετική γνώµη σε ζητήµατα διοίκησης ούτε η αντίθετη άποψη σε προβλήµτα της καθηµερινότητας και ο τρόπος έκφρασης υποτάσσεται στην απόφαση του ενός και όχι των πολλών. Πολλές φορές ο Δήµαρχος κινείται στα όρια της νοµιµότητας.

Κατασκευάζει αποφάσεις, εκθέτει τους συνεργάτες του, διεκδικεί τα εύσηµα για λογαριασµό του, βλέπει το δήµο σαν και λειτουργεί όπως ο ίδιος κρίνει. Το ψέµα είναι όµορφο γιατί αλλάζει συνεχώς φορεσιές και άλλοι το βαπτίζουν µαγκιά, εξυπνάδα, ενώ στην ουσία είναι κοροϊδία!

Καλλιεργεί αυταπάτες µε θετικά σχόλια ότι θα αναβαθµίσει το παραλιακό µέτωπο µε
ανάδοχους επιχειρηµατίες µεσέας τάξης αποκλείοντας κάθε αυτοαπασχολούµενο να έχει
πρόσβαση στις ενοικιαζόµενες παραλίες για απασχόληση µε παροχή υπηρεσιών.

Η επισηµαίνει ότι αναβάθµιση των παραλιών για την εξυπηρέτηση των λαϊκών οικογενειών µπορεί να γίνει από τη Δηµοτική Αρχή µε ίδιους πόρους και µόνιµο
προσωπικό στην καθαριότητα, µε άµεση µείωση των Δηµοτικών τελών και ενίσχυση από
την κρατική επιχορήγηση.

Με ανακοίνωση της 25/2/2017 η τόνιζε ότι ο καταστατικός και γενεσιουργός σκοπός της Δηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας δεν καθίσταται κοινωφελής και ασφαλώς δεν προάγει τα τοπικά συµφέροντα. Αντιθέτως ενεργοποιείται µια δηµοτική Α.Ε. µε στόχο την κερδοφορία στο όνοµα της ναρκοθετηµένης «ανάπτυξης» µε πολυεπίπεδη αυτοτελή επιχειρηµατική δράση.

Όµως µε την αντίληψη και την πολιτική που ακολουθεί η Δηµοτική Αρχή, φιλολαϊκή διαχείρηση δεν µπορεί να υπάρξει.

Γι’αυτό χρειάζεται να αναπτυχθεί η αντίσταση και οι µορφές παρέµβασης, για να
παραµείνουν οι παραλίες ανοικτές και οι κοινόχρηστοι χώροι ελεύθεροι για όλους, χωρίς
εκµισθώσεις ή παραχωρήσεις, αλλά δωρεάν χρήση για το σύνολο των κατοίκων χωρίς
καµία επιβάρυνση.

Αντί η Δηµοτική Αρχή να επιβάλλει νέα χαράτσια εξασφαλίζοντας πόρους µε την αφαίµαξη του λαού, θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά τα λαϊκά προβλήµατα, τα φαινόµενα της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, την απλήρωτη εργασία στη νεολαία, χωρίς υποσχέσεις αλλά µε σχέδιο και αλλαγή πλεύσης.

Οι άλλες παρατάξεις θα πρέπει να επιλέξουν τον τρόπο αντιπαράθεσης µε πολιτικά επιχειρήµατα και να σκεφτούν αν υπάρχουν διακριτές διαχωριστικές γραµµές µεταξύ τους, τη στιγµή που υπάρχει πλήρης ταύτιση µε την ασκούµενη πολιτική.

Εµείς είµαστε αντίθετοι µε την πολιτική που πρεσβεύουν γιατί ακολουθούν και εφαρµόζουν µέχρι κεραίας όλα τα αντιλαϊκά µέτρα και τους στόχους της κυρίαρχης πολιτικής. Αν διαγωνίζονται ποιος µπορεί να είναι καλύτερος διαχειριστής µε τα σηµερινά δεδοµένα τώρα που έχουν αλλάξει οι συσχετισµοί, ας µην ψάχνουν για στηρίγµατα γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια σύγκλησης µέσα στην αντιδραστική «αρχιτεκτονική» του Καλλικράτη.

Το ζητούµενο δεν είναι η εναλλαγή προσώπων αλλά η αλλαγή πολιτικής.

Λαύριο 10/7/2017