12.5 C
Keratea
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, 2021

Νέο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες της Περιφέρειας

Πρόσφατα Άρθρα

«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς», Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα και τα βαθμολογικά κριτήρια των υποψηφίων καθώς και πίνακες με τους κωδικούς των καλλιεργειών/εκτροφών που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

 1. Στόχος και Στρατηγική του Καθεστώτος Ενίσχυσης
Στόχος του Υπομέτρου 6.1 είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης και δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων για την είσοδο και παραμονή νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική προσόντα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
 1. Ορισμοί και Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
Για την εφαρμογή του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, ισχύουν οι ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί που ακολουθούν:
α) Νέος Γεωργός
Νέος Γεωργός για τους σκοπούς του υπομέτρου 6.1 νοείται πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το οποίο διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής. Αντίστοιχες προϋποθέσεις ισχύουν για τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.
β) Ενεργός γεωργός
Ενεργός γεωργός ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, τα διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
γ) Αρχηγός Γεωργικής Εκμετάλλευσης
Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά (φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη διαχείρισης).
Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων νομικών προσώπων αρχηγός νοείται το φυσικό πρόσωπο που είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος τους και εν γένει είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τη λειτουργία τους, έτσι όπως αποδεικνύεται με κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα (όπως συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταστατικό νομικού προσώπου κλπ).
δ) Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ):
Συστάθηκε με βάση το Νόμο 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010), όπως ισχύει κάθε φορά, και σε αυτό εγγράφονται οι επαγγελματίες αγρότες, συμπεριλαμβανομένων των «νεοεισερχόμενων» στον αγροτικό τομέα, και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, είτε είναι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης είτε όχι.
ε) Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
Πρώτη εγκατάσταση Νέων Γεωργών νοείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία για τα φυσικά πρόσωπα, ή ισοδύναμα, η για πρώτη φορά ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα.
Ειδικά:
Στην περίπτωση των ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πρώτη εγκατάσταση νοείται όταν τα φυσικά πρόσωπα – νέοι γεωργοί που είναι αρχηγοί αυτών των εκμεταλλεύσεων εγγράφονται στο ΜΑΑΕ ως «νεοεισερχόμενοι» στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες αγρότες, ασκώντας αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτών (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους τους).
Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα (βλ από κοινού εγκατάσταση με άλλους γεωργούς ή νέους γεωργούς), πρώτη εγκατάσταση νοείται όταν τα φυσικά πρόσωπα – νέοι γεωργοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την διαχείριση των Νομικών Προσώπων με γεωργική δραστηριότητα, κατά τρόπο ώστε να μετέχουν στο κεφάλαιο τους (τουλάχιστον κατά 51%) και να είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους, ασκώντας αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτών (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους τους) από κοινού ή όχι με άλλους νέους γεωργούς. Εάν το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν και για αυτό (πλειοψηφία κατοχής και άσκηση αρχηγίας – διαχείρισης από νέους γεωργούς).
Ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης νοείται:
 • Για τα φυσικά πρόσωπα η για πρώτη φορά εγγραφή στο ΜΑΑΕ του/της υποψηφίου δικαιούχου νέου γεωργού ως «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα, πληρώντας τις σχετικές προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σημείο (ζ) της παρούσας παραγράφου.
 • Για τα νομικά πρόσωπα η ημερομηνία πρώτης φοράς περιγραφής των στοιχείων του νέου γεωργού στο ΜΑΑΕ ως διαχειριστή/νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου το οποίο εγγράφεται στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος εκμετάλλευσης, πληρώντας επιπλέον τις εξής προϋποθέσεις:
α) να έχει διακόψει μισθωτή απασχόληση ή άλλη μορφή απασχόλησης που δεν συνδέεται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα,
β) να εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51% και να είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του,
γ) να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στον αρμόδιο φορέα και να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη εγγραφεί.
Η πρώτη εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων των δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα) και των αρχηγών – νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων.
στ) Επαγγελματίας αγρότης
Επαγγελματίας αγρότης ορίζεται με βάση εθνικά κριτήρια (όπως ποσοστό εισοδήματος και απασχόλησης από αγροτική δραστηριότητα) και έχει υποχρέωση για εγγραφή στο ΜΑΑΕ όπως και στον αρμόδιο φορέα (ΟΓΑ), εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στις εθνικές διατάξεις.
ζ) «Νεοεισερχόμενος» στον αγροτικό τομέα επαγγελματίας αγρότης
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για καθεστώς «νεοεισερχομένων» επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο χωρίς να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις (όπως ποσοστό εισοδήματος, ασφαλιστικός φορέας) με τη δέσμευση όμως να προβούν σε σχετικές ενέργειες, έτσι ώστε εντός 2 ετών να πληρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις και να έχουν την «πλήρη» ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη. Ειδικότερα, για να κριθεί κάποιος «νεοεισερχόμενος» στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίας αγρότης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην αριθ. πρωτ. 909/61979/27-5-2016 Εγκύκλιο με θέμα «διευκρινήσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες» (ΑΔΑ: ΩΨΑΝ4653ΠΓ-ΔΙΠ).
η) Τυπική Απόδοση
Στο ΠΑΑ 2014-2020 ορίζεται η παραγωγική δυναμικότητα, δηλαδή το οικονομικό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για πρόσβαση στο μέτρο των Νέων Γεωργών με βάση τη τυπική απόδοση. Η τυπική απόδοση ορίζεται ως η ακαθάριστη αξία της παραγωγής και εκφράζεται σε ευρώ. Η συνολική τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης ισούται με το σύνολο των αξιών κάθε κλάδου παραγωγής, που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές τυπικής απόδοσης ανά μονάδα για κάθε κλάδο παραγωγής (ευρώ/μονάδα) με τον αντίστοιχο αριθμό των μονάδων (βλ. εκτάρια, κεφαλές ζώων, κυψέλες) που προκύπτουν από το ΟΣΔΕ. Ειδικά για την εφαρμογή του Υπομέτρου 6.1, οι συντελεστές τυπικής απόδοσης ανά κλάδο (βλ. ομάδα καλλιεργειών – εκτροφών) σε επίπεδο χώρας περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
θ) Κατεύθυνση – Προσανατολισμός Παραγωγής Γεωργικής εκμετάλλευσης
Η παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης προκύπτει από τον κλάδο παραγωγής που κατέχει την πλειοψηφία της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης και χαρακτηρίζεται ως Φυτική, Κτηνοτροφική, Μικτή. Ειδικότερα, η παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται :
Φυτική: εφόσον ο κλάδος παραγωγής που κατέχει την πλειοψηφία (πάνω από 50%) της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης είναι η φυτική παραγωγή.
Κτηνοτροφική: εφόσον ο κλάδος παραγωγής που κατέχει την πλειοψηφία (πάνω από 50%) της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης είναι η ζωική παραγωγή.
Μικτή: εφόσον ο κλάδος παραγωγής που κατέχει την πλειοψηφία (πάνω από 50%) της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης είναι η μελισσοκομία ή η σηροτροφία και λοιπές μικτές εκμεταλλεύσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση.
ι) Εταιρικό Δίκαιο
Η βασική εθνική νομοθεσία που καθορίζει τη διοίκηση και λοιπά ζητήματα εταιρικών μορφών είναι η εξής (όπως ισχύει κάθε φορά): Εμπορικός / Αστικός Κώδικας, Ν. 3190/55 για ΕΠΕ, ΚΝ.2190/20 για ΑΕ, Ν.3419/05 για ΓΕΜΗ, Ν.4072/12 για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία.
ια) Μόνιμη κατοικία
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο/η υποψήφιος έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Δεν θεωρείται μόνιμη κατοικία η πρόσκαιρη εγκατάσταση ή η διαμονή σε ένα τόπο.
Η μόνιμη κατοικία βεβαιώνεται μέσω κατάλληλων εγγράφων (βεβαίωση μονίμου κατοικίας από Οικείο Δήμο ή άλλα έγγραφα όπως η φορολογική δήλωση, αποδείξεις οργανισμών κοινής ωφελείας, βεβαιώσεις φοίτησης παιδιών). Για αλλοδαπούς απαιτείται η χορήγηση έγγραφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης κατά περίπτωση).
Δεν γίνεται αποδεκτό ο / η υποψήφιος να διαθέτει συγχρόνως περισσότερες από μία μόνιμη κατοικία, ούτε να δηλώνει διαφορετική μόνιμη κατοικία από αυτή του / της συζύγου.
ιβ) Ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας
Ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθμη λειτουργία της εκμετάλλευσης.
Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.
ιγ) Επαρκή επαγγελματικά προσόντα
Τα επαρκή επαγγελματικά προσόντα υφίσταται στο πρόσωπο του δικαιούχου εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Κατέχει Τίτλο Σπουδών / Πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης (σε συνάφεια με το προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης) επιπέδου ανώτερου ή ίσου με το επίπεδο 5 του Εθνικού πλαισίου Προσόντων, το οποίο θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 3879/2010. Ισχύει η εξής αντιστοίχιση πτυχίων διπλωμάτων για τα Επίπεδα 5-8:
Επίπεδο Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Επαγγελματική Εκπαίδευση & Επαγγελματική Κατάρτιση
Ανώτατη Εκπαίδευση
5
Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5
(Χορηγείται στους απόφοιτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση)
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5
(Χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση)
Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής
(Τριτοβάθμια Ανώτερη και όχι Ανώτατη Εκπαίδευση)
6
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
(Πανεπιστήμιο / ΤΕΙ
7
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
8
Διδακτορικό Δίπλωμα
β. Κατέχει ή αποκτά βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης ανάλογης κατεύθυνσης (σε συνάφεια με το προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης) πιστοποιημένου προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Τα επαρκή επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει είτε να υφίσταται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας είτε να αποκτηθούν σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση ενίσχυσης.
 1. Περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1
Το Υπομέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο των Νομών της Ελλάδας εκτός Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής:
 • Ειδικά για το Νομό Θεσσαλονίκης, το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται σε όλο το νομό εκτός του μεγάλου αστικού κέντρου (Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης)
Ειδικά για το Νομό Αττικής, το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων (στους οποίους περιλαμβάνονται οι Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας, Ύδρας) καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με σημαντική γεωργική έκταση (στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες των οποίων οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις είναι πάνω από 31% της συνολικής έκτασης σύμφωνα με Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ «Κατανομή της έκτασης της Ελλάδας στις βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης, κατά ΥΠΑ, νομό, δήμο ή κοινότητα 1999/2000»), οπότε και προκύπτουν οι παρακάτω Δήμοι και Κοινότητες, σύμφωνα με την αντιστοίχιση διοικητικών διαιρέσεων ΟΤΑ Καλλικράτη σε προϋπάρχουσες.
Πίνακας περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ στο Νομό Αττικής
Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΙ
1
ΚΡΩΠΙΑΣ
4
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
2
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
5
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
3
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Η ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
1
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
12
ΚΟΥΒΑΡΑ
2
ΑΝΟΙΞΕΩΣ
13
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
3
ΑΥΛΩΝΟΣ
14
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
4
ΑΦΙΔΝΩΝ
15
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
5
ΒΑΡΗΣ
16
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
6
ΒΑΡΝΑΒΑ
17
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
7
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
18
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
8
ΚΑΛΑΜΟΥ
19
ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
9
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
20
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
10
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
21
ΩΡΩΠΟΥ
11
ΚΕΡΑΤΕΑ
Β. ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΙ
1
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
2
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
3
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Η ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
1
ΕΡΥΘΡΩΝ
2
ΟΙΝΟΗΣ
Ως νησιωτικές περιοχές εφαρμογής χαρακτηρίζονται το σύνολο των νησιών του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους εκτός Κρήτης και Εύβοιας λόγω του μεγάλου μεγέθους τους.
 1. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων
 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α1) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:
i) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
ii) Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.
α2) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι Νομικά πρόσωπα:
i) Έχουν ως αρχηγό– νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σημείου (α1).
ii) Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 γ «Αρχηγός Γεωργικής Εκμετάλλευσης» και ε «Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%.
iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.
iv) Έχουν ως δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01).
β) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την παράγραφο 2ε «Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» , κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
δ) Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι για τα νομικά πρόσωπα. Επίσης τα στοιχεία του νέου γεωργού ως αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου των νομικών προσώπων περιγράφονται στο ΜΑΑΕ.
ε) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα.
στ) Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
ζ) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014-20 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
η) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και αναλαμβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται.
θ) Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
ι) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.
 1. Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α) η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος
β) μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.
 1. Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι
 1. Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι κάτωθι:
α) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑΕ ή έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως επαγγελματίες αγρότες από το ΜΑΑΕ (δηλαδή δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόμενοι στον γεωργικό τομέα) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά ή ενεργούσαν ως διαχειριστές/νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα στο παρελθόν.
β) Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες μη γεωργικών επιχειρήσεων κλπ.
γ) Όσοι είναι δικαιούχοι των Υπομέτρων 6.2 «εκκίνηση για μη γεωργικές δραστηριότητες» και 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020.
δ) Παλιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2-2006.
ε) Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.
ζ) Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ.
η) Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση.
θ) Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης.
 1. Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης του Υποψηφίου
 1. Η γεωργική εκμετάλλευση του/της υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της.
 2. Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και μέγιστο 100.000 €.
 3. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:
α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.
 1. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.
 1. Επιχειρηματικό Σχέδιο , Στόχοι και Δεσμεύσεις Υποψηφίων
 1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τη στρατηγική για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης, όπως και χρονικές προθεσμίες αυτών. Ειδικά, το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά τον γεωργικό τομέα, δηλαδή την πρωτογενή γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως η διαλογή και απλή συσκευασία ιδίων προϊόντων).
 2. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να συμπληρώνεται βάσει τυποποιημένου σχεδίου που θα περιλαμβάνεται στην αίτηση ενίσχυσης και θα περιλαμβάνει τα εξής: α) Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης, στόχων και οροσήμων και β) Περιγραφή δράσεων και λοιπών ενεργειών προς επίτευξη των στόχων.
 3. Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι και να συμπληρώνονται βάσει του τυποποιημένου σχεδίου. Μπορεί να είναι ποσοτικοί (π.χ. η αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης) ή ποιοτικοί (π.χ. αναπροσαρμογή της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα ή παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης). Η επίτευξη των στόχων (αρχικών ή τροποποιημένων) είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως της ένταξης ή μη σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ.
 4. Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις παρακάτω δεσμεύσεις καθώς και τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους που αφορούν στα ακόλουθα:
α) Ανάπτυξη επαρκών γεωργικών δραστηριοτήτων ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασής.
β) Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης, εφόσον δεν τα διαθέτει.
γ1) Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, απόκτηση από τον αρχηγό της εκμετάλλευσης της «πλήρης» ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη» εντός δύο (2) ετών το πολύ από την πρώτη εγκατάσταση και διατήρηση αυτής μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, με παράλληλη συμμόρφωση στις αντίστοιχες υποχρεώσεις που καθορίζονται στις εθνικές διατάξεις (όπως ποσοστό εισοδήματος, φορέας ασφάλισης, φορολογικές υποχρεώσεις).
γ2) Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα, απόκτηση, από τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, απασχόλησης και ποσοστού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη εντός δύο (2) ετών το πολύ από την πρώτη εγκατάσταση και τη διατήρηση αυτών μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, με παράλληλη συμμόρφωση στις αντίστοιχες υποχρεώσεις που καθορίζονται στις εθνικές διατάξεις (όπως ασφαλιστικές υποχρεώσεις, φορολογικές υποχρεώσεις).
δ) Διατήρηση της αρχηγίας της γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κατά την πρώτη εγκατάσταση κατά την ένταξη στο υπομέτρο 6.1, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ «Αρχηγός Γεωργικής Εκμετάλλευσης» έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
ε) Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο, βάσει του οποίου οι υποψήφιοι δεσμεύονται, αξιολογούνται και τελικά κρίνονται ως δικαιούχοι των ενισχύσεων.
στ) Η βαθμολογία να μην πέφτει σε επίπεδο κατώτερο του ελαχίστου ορίου βαθμολογίας ή της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου καθ’ όλη την περίοδο ολοκλήρωσης και μέχρι την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
ζ) Διατήρηση τουλάχιστον της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) με την οποία εγκρίθηκε για το Υπομέτρο 6.1 έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
η) Διατήρηση του τόπου μόνιμης κατοικίας στην περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 με τους ίδιους όρους ενίσχυσης του αρχηγού και της έδρας του νομικού προσώπου έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
θ) Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, και τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
ι) Να δέχεται και να διευκολύνει ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, την επίτευξη των συναφών στόχων καθώς την τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας (π.χ. που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα).
 1. Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα τρία (3) και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη..
 2. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να τροποποιείται κατ΄ ανώτερο 2 φορές με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης. Οι τροποποιήσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο ύστερα από σαφή αιτιολόγηση και υπό αυστηρές προϋποθέσεις (όπως να μην οδηγούν σε επίπεδα κατώτερα του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας ή της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου).
 3. Μετά το πέρας της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων και δεσμεύσεων του Υπομέτρου 6.1 και την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δικαιούχος δεν αναλαμβάνει μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
 1. Οικονομική Ενίσχυση
   1. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.
   2. Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.
   3. Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη αλλά διαμορφώνεται μεταξύ 17.000 € έως και 22.000 €, διαφοροποιούμενο ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης ως εξής:
Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17. για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.
Το ποσό αυτό αυξάνεται και διαμορφώνεται έως και 22.000 € με βάση τα εξής:
α) κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3. κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών,
β) κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.
 1. Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής Αιτήσεων Ενίσχυσης Υποψηφίων
 1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη βαθμολογία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Τα εν λόγω κριτήρια βαθμολογούν την υφιστάμενη κατάσταση ή τη μελλοντική κατάσταση. Διαμορφώθηκαν δε ώστε να βαθμολογείται η συνεισφορά σε:
α) Κεντρικές στοχεύσεις του ΠΑΑ σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, τις ανάγκες και τη στρατηγική του Προγράμματος. Ειδικά πριμοδοτούνται Τομείς Προτεραιότητας της Ζωικής ή Φυτικής Παραγωγής που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην εγχώρια ή διεθνή αγορά (αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά), ή τομείς που προάγουν την οικονομική ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (παραγωγή ζωοτροφών και καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, παραγωγή πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων). Επίσης δίνεται προτεραιότητα σε ειδικές κατηγορίες περιοχών (μικρά νησιά, ορεινές, μικρές κοινότητες).
β) Τομείς Προτεραιότητας της Ζωικής ή Φυτικής Παραγωγής βάσει των χωρικών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας και των σχετικών Στρατηγικών της (όπως για παράδειγμα η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών RIS3, παραγωγή τοπικών προϊόντων).
 1. Η και η ένταξη των υποψηφίων δικαιούχων πρέπει να ολοκληρώνεται έγκαιρα έτσι ώστε το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης εγκατάστασης και της απόκτησης της ιδιότητας του «ενεργού αγρότη» να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες.
 2. Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας με συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή κατά απόλυτη φθίνουσα σειράς κατάταξης, βάσει κριτηρίων επιλογής, με βασικό όρο την επίτευξη του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας το οποίο είναι ίσο με 45 βαθμούς (45% της μέγιστης βαθμολογίας) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά περιφέρεια.
 1. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο
Η διαχείριση του Υπομέτρου 6.1 εκχωρείται στις Περιφέρειες.
 1. Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, Περίοδοι Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης, Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης, Ένταξη και Υλοποίηση
 1. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου, γίνεται δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ανά Περιφέρεια στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση επιχείρησης από Νέους Γεωργούς».
 2. Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης και το όριο των πιστώσεων, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του προγράμματος (όπως το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας, το πλαίσιο ενστάσεων) θα προσδιορίζονται αναλυτικά στο θεσμικό πλαίσιο του μέτρου και στην απόφαση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης της οικείας Περιφέρειας.
 3. Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση και των αιτήσεων ενίσχυσης όπως και κατά τη διάρκεια υλοποίησης, θα γίνονται διασταυρώσεις των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών Μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των Ασφαλιστικών Οργανισμών κτλ, με στόχο την επαλήθευση της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων.
 1. Πληροφορίες – Δημοσιότητα
 1. Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση ανά Περιφέρεια του Προγράμματος Νέων Γεωργών (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που θα την συνοδεύουν) θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr , www.agrotikianaptixi.gr και των Περιφερειών που αφορούν.
 2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση για επαρκή δημοσιότητα, ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψηφίων δικαιούχων κατά την προδημοσίευση και την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι: Συντελεστές τυπικής απόδοσης
2. Παράρτημα ΙΙ: Βαθμολογικά κριτήρια Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»
Παράρτημα Ι: Συντελεστές τυπικής απόδοσης
Ζωική Παραγωγή
Κωδικός
Συντελεστή Τυπικής Απόδοσης
Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων
(Καν. 1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)
Σταθμισμένοι Συντελεστές Τυπικής Απόδοσης (€ / Μονάδα*)
C_1
Ιπποειδή (κάθε ηλικίας)
Ίπποι, ημίονοι και όνοι
358
C_2_1
Βοοειδή και βουβάλια ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους
Αρσενικά και Θηλυκά
435
C_2_2
Βοοειδή και βουβάλια, ηλικίας ενός έτους και άνω, αλλά κάτω των δύο ετών
Αρσενικά
880
C_2_3
Βοοειδή και βουβάλια, ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών
Θηλυκά
619
C_2_4
Βοοειδή και βουβάλια ηλικίας δύο ετών και άνω
Αρσενικά
980
C_2_5
Θηλυκά βοοειδή και βουβάλια (δαμάλια) ηλικίας δύο ετών και άνω
Δαμάλεις για:
α. εκτροφή
β. πάχυνση
1068
C_2_6
Αγελάδες και βουβάλια γαλακτοπαραγωγής
1447
C_2_99
Άλλες αγελάδες και άλλα βουβάλια
Λοιπά βοοειδή που δεν αναφέρονται αλλού
351
C_3_1_1
Θηλυκά Προβατοειδή αναπαραγωγής
93
C_3_1_99
Λοιπά προβατοειδή
Οι τυπικές αποδόσεις των λοιπών προβατοειδών λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης μόνο εάν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν θηλυκά προβατοειδή αναπαραγωγής.
59
C_3_2_1
Θηλυκά Αιγοειδή αναπαραγωγής
83
C_3_2_99
Λοιπά αιγοειδή
Οι τυπικές αποδόσεις των λοιπών αιγοειδών λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης μόνο εάν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν θηλυκά αιγοειδή αναπαραγωγής.
56
C_4_1
Χοιρίδια
Αρσενικά και θηλυκά, βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών
67
C_4_2
Χοιρομητέρες αναπαραγωγής
Βάρους 50 κιλών και άνω
597
C_4_99
Λοιποί χοίροι
Βάρους ζώντος ζώου 20 κιλών και άνω (κάπροι, παχυνόμενοι χοίροι κ.α.)
220
C_5_1
Κοτόπουλα
Κρεατοπαραγωγής
398
C_5_2
Όρνιθες αυγοπαραγωγής
Περιλαμβάνονται και οι πετεινοί αναπαραγωγής
1957
C_5_3
Λοιπά πουλερικά
Γάλοι και γαλοπούλες, πάπιες, χήνες, στρουθοκάμηλοι, ορτύκια φασιανοί, περιστέρια, φραγκόκοτες κ.α.
1457
Κωδικός
Συντελεστή Τυπικής Απόδοσης
Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων
(Καν. 1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)
Σταθμισμένοι Συντελεστές Τυπικής Απόδοσης (€ / Μονάδα*)
Κωδικός
Συντελεστή Τυπικής Απόδοσης
C_6
Κουνέλια, κονικλομητέρες αναπαραγωγής
Θηλυκά κουνέλια σε παραγωγική ηλικία και λοιπά κουνέλια για πάχυνση και παραγωγή κρέατος
63
C_7
Μέλισσες
Ευρωπαϊκές και εγχώριες κυψέλες μελισσών
74
(*) Μονάδες
α) για τα προϊόντα ζωϊκής παραγωγής, η κεφαλή ζώου
β) για τα πουλερικά, τα 100 ζώα
γ) για τις μέλλισσες, η κυψέλη
Φυτική Παραγωγή
Κωδικός
Συντελεστή Τυπικής Απόδοσης
Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων
(Καν. 1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)
Σταθμισμένοι Συντελεστές Τυπικής Απόδοσης (€ / Μονάδα*)
B_1_1_1
Μαλακό και ημίσκληρο σιτάρι και όλυρα
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
411
B_1_1_2
Σκληρό σιτάρι
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
324
B_1_1_3
Σίκαλη (περιλαμβάνονται και τα μείγματα σπόρων-σμιγός)
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
281
B_1_1_4
Κριθάρι
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
364
B_1_1_5
Βρώμη
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
386
B_1_1_6
Αραβόσιτος για καρπό (αμιγής)
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
1583
B_1_1_7
Ρύζι
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
1569
B_1_1_99
Άλλα σιτηρά για παραγωγή καρπού (τριτικάλε, σόργο, νταρί, φαλαρίδα, κεχρί κλπ.)
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
358
B_1_10
Φυτείες σποροπαραγωγής και σπορόφυτα
ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα σιτηρά, όσπρια, πατάτες, ρύζι και φυτά για ελαιούχους σπόρους
4027
B_1_11
Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων εκτάσεων
Ξερά κρεμμύδια, ξερά σκόρδα, κοκκάρι, γλυκοπατάτα, κ.α.
3727
B_1_12_1
Γαίες υπό αγρανάπαυση
Χωρίς επιδοτήσεις
103
B_1_12_2
Γαίες υπό αγρανάπαυση
Για τις οποίες καταβάλλονται επιδοτήσεις
140
B_1_2_1
Όσπρια για ξηρό καρπό (περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά):
α. Βρώσιμα όσπρια και μείγματα βρώσιμων οσπρίων με σιτηρά (φασόλια με αραβόσιτο) και μεταξύ τους, β. Κτηνοτροφικά όσπρια (περιλαμβάνονται και συγκαλλιέργειες οσπρίων μεταξύ τους, καθώς και όσπρια αμιγούς καλλιέργειας)
Μπιζέλια, φασόλια, κουκιά, φούλια και γλυκά λούπινα
1834
B_1_2_2
Όσπρια για ξηρό καρπό (περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά):
α. Βρώσιμα όσπρια και μείγματα βρώσιμων οσπρίων με σιτηρά και μεταξύ τους, β. Κτηνοτροφικά όσπρια (περιλαμβάνονται και συγκαλλιέργειες οσπρίων μεταξύ τους, καθώς και όσπρια αμιγούς καλλιέργειας)
Φακές, Ρεβίθια, Αρακάς, Λαθούρια και άλλα πρωτεϊνούχα φυτά
1886
B_1_3
Γεώμηλα
Περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος:
α. Ανοιξιάτικες
β. Καλοκαιρινές
γ. Φθινοπωρινές και χειμερινές
9177
B_1_4
Ζαχαρότευτλα
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά.
2591
B_1_5
Κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, βολβούς, ή κονδύλους, κ.λ.π. και κτηνοτροφικά λάχανα
Κτηνοτροφικά τεύτλα, γλυκοπατάτες ζωοτροφής, κολοκάσι, καρότα ζωοτροφής, γογγύλια ζωοτροφής, λάχανα και λαχανίδες για ζωοτροφή.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά.
105
B_1_6_1
Καπνός
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής
5735
B_1_6_11
Άλλα κλωστικά (ινώδη) φυτά
Γιούτα, αγαύη κλπ.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής.
1115
Κωδικός
Συντελεστή Τυπικής Απόδοσης
Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων
(Καν. 1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)
Σταθμισμένοι Συντελεστές Τυπικής Απόδοσης (€ / Μονάδα*)
Κωδικός
Συντελεστή Τυπικής Απόδοσης
B_1_6_12
Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά
Χαμομήλι, κύμινο, λεβάντα, μαντζουράνα, μέντα, κρόκος, φασκόμηλο, ρίγανη, γλυκάνισος, πιπεριές για κόκκινο πιπέρι, δίκταμο, αλόη κλπ.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής.
9500
B_1_6_3
Βαμβάκι
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής
1516
B_1_6_4
Ελαιούχα φυτά και σπόροι / Ελαιοκράμβη και αγριογογγύλη
Περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά
1261
B_1_6_5
Ελαιούχα φυτά και σπόροι / Ηλίανθος
Περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά
1314
B_1_6_6
Ελαιούχα φυτά και σπόροι / Σόγια
Περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά
1305
B_1_6_8
Άλλα ελαιούχα φυτά και σπόροι
Σουσάμι, αραχίδα, σινάπι κλπ.
Περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά.
1287
B_1_6_9
Κλωστικά (ινώδη) φυτά / κλωστικό λινάρι
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής
1236
B_1_6_99
Άλλα βιομηχανικά φυτά που δεν αναφέρονται αλλού
Κολοκύθια για πασατέμπο, σόργο για σκούπες, ζαχαροκάλαμο, μη κλωστικό λινάρι, λούφα, στέβια κλπ.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις σποροπαραγωγής.
1261
B_1_7_1_1
Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή, φράουλες / καλλιέργειες ανοικτού αγρού (μεγάλης έκτασης)
Εφαρμόζεται σύστημα αμειψισποράς με άλλες αροτραίες καλλιέργειες και συνήθως τα προϊόντα προορίζονται για βιομηχανική επεξεργασία.
Πεπόνια, καρπούζια, βιομηχανική τομάτα, γλυκό καλαμπόκι κ.α.
7525
B_1_7_1_2
Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή, φράουλες / καλλιέργειες κηπευτικής μορφής (μικρής έκτασης)
Εφαρμόζεται η εναλλαγή καλλιεργειών με άλλες κηπευτικές καλλιέργειες.
Μελιτζάνες, τομάτες, πιπεριές, χλωρά φασόλια, μπάμιες, φράουλες, σπαράγγια κ.α.
11775
B_1_7_2
Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή, φράουλες / καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή άλλα προσπελάσιμα στέγαστρα
68926
B_1_8_1
Άνθη και καλλωπιστικά φυτά στο ύπαιθρο
Λουλούδια, βολβοί, καλλωπιστικοί θάμνοι κ.α.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα φυτώρια.
44409
B_1_8_2
Άνθη και καλλωπιστικά φυτά σε θερμοκήπια ή άλλα προσπελάσιμα στέγαστρα
Λουλούδια, βολβοί, καλλωπιστικοί θάμνοι κ.α.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα φυτώρια.
138656
B_1_9_1
Καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών-Πολυετείς καλ/γειες χλωρών φυτών που διαρκούν περισσότερο από ένα (1) έτος και λιγότερο από πέντε (5) έτη.
Προσωρινές χορτολιβαδικές εκτάσεις σπαρμένες με μηδική, λοιπά πολυετή τριφύλλια και λειμώνες.
2286
B_1_9_2_1
Χλωρός αραβόσιτος
Προορίζεται για ζωοτροφή ή ενσίρωση
1487
B_1_9_2_2
Κτηνοτροφικά ψυχανθή που συγκομίζονται χλωρά
Φακές, μπιζέλια, τριφύλλια, μηδική, βίκος, λαθούρια, λούπινα, μείγματα ψυχανθών κ.α.
1474
B_1_9_2_99
Άλλα κτηνοτροφικά φυτά που συγκομίζονται χλωρά και δεν αναφέρονται αλλού
Σιτηρά, ετήσιο σόργο, σόγια, ελαιοκράμβη κ.α.
1382
B_2
Οικογενειακοί λαχανόκηποι
Μέχρι ένα (1) στρέμμα με λαχανικά, οπωροφόρα δένδρα και αμπέλια, κυρίως, για χρήση από την οικογένεια του κατόχου και όχι για πώληση.
142
B_3_1
Βοσκότοποι και λιβάδια
Εξαιρούνται οι άγονοι βοσκότοποι
105
B_3_2
Άγονοι βοσκότοποι
105
B_3_3
Μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι
Μη χρησιμοποιούμενα, πλέον, για παραγωγικούς σκοπούς, αλλά είναι επιλέξιμα για ενισχύσεις
141
Κωδικός
Συντελεστή Τυπικής Απόδοσης
Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων
(Καν. 1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)
Σταθμισμένοι Συντελεστές Τυπικής Απόδοσης (€ / Μονάδα*)
Κωδικός
Συντελεστή Τυπικής Απόδοσης
B_4_1_1_1
Φυτείες οπωροφόρων δέντρων και θάμνοι νωπών φρούτων εύκρατης προέλευσης
α. Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιές, Βερυκοκιές, Κερασιές, Κορομηλιές, Δαμασκηνιές, Βυσσινιές, Νεκταρινιές κ.α.
β. Μηλοειδή: Μηλιές, Αχλαδιές, Κυδωνιές κ.α.
γ. Λοιπά δένδρα και θάμνοι νωπών φρούτων: Μουσμουλιές, Συκιές, Μουριές, Ροδιές, Φραγκοσυκιές, Σμέουρα, Μύρτιλλο, Βατόμουρα, Γκότζι μπέρι, Αρώνια, Κρανιά, Φυσαλίδα κ.α.
6750
B_4_1_1_2
Φυτείες οπωροφόρων δέντρων υποτροπικής προέλευσης
α. Ακτινίδια
β. Λοιπά: Μπανανιές υπαίθριες, Αβοκάντο κ.α.
5238
B_4_1_3
Καρποί με κέλυφος
Αμυγδαλιές, Καρυδιές, Καστανιές, Φυστικές (Αιγίνης), Φουντουκιές, Λεπτοκαρυές κ.α.
5057
B_4_2
Εσπεριδοειδώνες
Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Νερατζιές, Κιτριές, Γκρέιπφρουτ, Περγαμόντο, Φράπες, Κουμκουάτ κ.α.
5135
B_4_3_1
Ελαιώνες που ο καρπός τους προορίζεται συνήθως για επιτραπέζια χρήση
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν επιτραπέζιες ελιές
2953
B_4_3_2
Ελαιώνες που ο καρπός τους προορίζεται συνήθως για ελαιοποίηση
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν ελιές για λάδι
1882
B_4_4_1
Αμπελώνες που τα προϊόντα τους προορίζονται συνήθως για οίνους ποιότητας (ονομασίας προελεύσεως και ελεγχόμενης ποιότητας)
Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παράγουν οίνους ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
7066
B_4_4_2
Αμπελώνες που τα προϊόντα τους προορίζονται συνήθως για λοιπούς οίνους
Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παράγουν άλλους οίνους
6868
B_4_4_3
Αμπελώνες που τα προϊόντα τους προορίζονται συνήθως για επιτραπέζια σταφύλια
Επιτραπέζια σταφύλια
9612
B_4_4_4
Σταφίδες
Ξερή σουλτανίνα ή κορινθιακή
4606
B_4_5
Φυτώρια
α. Καρποφόρων δένδρων
β. Αμπελιών
γ. Διακοσμητικών φυτών
δ. Δασικών δέντρων κ.α.
52170
B_4_6
Άλλες μόνιμες καλλιέργειες
α. Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες (Χαρουπιές, Σχίνος κ.α.)
β. Άλλες πολυετείς (μόνιμες) φυτείες (βουρλότοποι, καλαμιώνες, λυγαριές της εκμετάλλευσης, ιτιές, ινδικοί κάλαμοι, καλάμια μπαμπού κ.α.) γ. Χριστουγεννιάτικα δένδρα
1859
B_4_7
Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια
Μπανανιές κ.α.
32062
B_6_1
Μανιτάρια
Μανιτάρια
10814
(*) Μονάδες
α) για τα προϊόντα φυτικής παραγωγής, το εκτάριο
β) για τα μανιτάρια, 100μ2 για 7 διαδοχικές συγκομιδές ετησίως
Παράρτημα ΙΙ- Βαθμολογικά κριτήρια Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»
Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς
ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)
1. Συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας
1.1
Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων
Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
10%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
2. Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήματα
2.1
Αξιολογείται και βαθμολογείται η αρχική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις
Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών
2%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
3. Εισοδηματικά κριτήρια
3.1
Αξιολογείται το ετήσιο εισόδημα και πριμοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα
Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή)
6%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
3.2
Αξιολογείται η προηγούμενη ιδιότητα ανέργου των αρχηγών εκμεταλλεύσεων
Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης
6%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
4. Χαρακτηριστικά περιοχών
4.1
Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (ορεινότητα και νησιωτικότητα)
Νησιά με πληθυσμό έως και 3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών
7%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
4.2
Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός)
Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους
5%
100
Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους
50
5. Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης
5.1
Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο)
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
(25%=25, …, 100%=100)
12%
25-100
5.2
Αξιολογείται η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα
Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 8.000€ έως και 10.000 €
10%
50
Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 10.001€ έως και 15.000 €
80
Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 15.001 € έως και 25.000€
100
5.3
Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-201
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1
(50%=50, …, 100%=100)
8%
50-100
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8
(50%=40, …, 100%=80)
4080
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την παραγωγή ζωοτροφών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8
(50%=40, …, 100%=80)
4080
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8
(50%=40, …, 100%=80)
40-80
5.4
Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών
Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας2
8%
έως 100
6. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (μελλοντική κατάσταση)
6.1
Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στο στόχο του ΠΑΑ 2014-20 για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
6%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
6.2
Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-203
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα
7 %
100
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα
80
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην παραγωγή ζωοτροφών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα
80
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα
80
6.3
Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών
Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας4
13%
έως 100
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% της μέγιστης βαθμολογίας)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
45
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100

Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς (Δυνατότητα από κοινού πρόσβαση με το υπομέτρο 4.1)
ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(%)
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)
1. Συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας
1.1
Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων
Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
10%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
2. Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήματα
2.1
Αξιολογείται και βαθμολογείται η αρχική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις
Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών
2%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
3. Εισοδηματικά κριτήρια
3.1
Αξιολογείται το ετήσιο εισόδημα και πριμοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα
Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή)
6%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
3.2
Αξιολογείται η προηγούμενη ιδιότητα ανέργου των αρχηγών εκμεταλλεύσεων
Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης
6%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
4. Χαρακτηριστικά περιοχών
4.1
Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (ορεινότητα και νησιωτικότητα)
Νησιά με πληθυσμό έως και 3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών
7%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
4.2
Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός)
Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους
5%
100
Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους
50
5. Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης
5.1
Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο)
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
(25%=25, …, 100%=100)
12%
25-100
5.2
Αξιολογείται η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα
Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 8.000€ έως και 10.000 €
10%
50
Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 10.001€ έως και 15.000 €
80
Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση με 15.001 € έως και 25.000€
100
5.3
Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-205
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1
(50%=50, …, 100%=100)
8%
50-100
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8
(50%=40, …, 100%=80)
4080
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την παραγωγή ζωοτροφών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8
(50%=40, …, 100%=80)
4080
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,8
(50%=40, …, 100%=80)
40-80
5.4
Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών
Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας6
8%
έως 100
6. Από κοινού υποβολή πρότασης για υπομέτρο 4.1
6.1
Αξιολογείται η από κοινού υποβολή πρότασης για υλοποίηση επενδύσεων μέσω του υπομέτρου 4.1
Από κοινού υποβολή αίτησης για το υπομέτρο 4.1 & για υλοποίηση επενδύσεων μέσω αυτού του υπομέτρου
2%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (μελλοντική κατάσταση)
7.1
Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στο στόχο του ΠΑΑ 2014-20 για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης
6%
ΝΑΙ
100
ΟΧΙ
0
7.2
Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-207
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα
6%
100
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα
80
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην παραγωγή ζωοτροφών εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα
80
Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα
80
7.3
Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών
Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας8
12%
έως 100
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% της μέγιστης βαθμολογίας)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
45
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
100
1 Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.
2 Η μέγιστη μοριοδότηση είναι 100 μόρια και οι τιμές του κριτηρίου μπορεί να αθροίζονται στη μέγιστη μοριοδότηση του κριτηρίου.
3 Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.
4 Η μέγιστη μοριοδότηση είναι 100 μόρια και οι τιμές του κριτηρίου μπορεί να αθροίζονται στη μέγιστη μοριοδότηση του κριτηρίου.
5 Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.
6 Η μέγιστη μοριοδότηση είναι 100 μόρια και οι τιμές του κριτηρίου μπορεί να αθροίζονται στη μέγιστη μοριοδότηση του κριτηρίου.
7 Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.
8 Η μέγιστη μοριοδότηση είναι 100 μόρια και οι τιμές του κριτηρίου μπορεί να αθροίζονται στη μέγιστη μοριοδότηση του κριτηρίου.

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ