16.8 C
Keratea
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, 2021

Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών

Πρόσφατα Άρθρα


Αγαπητοί Συμπολίτες,
Η χώρα μας στο σύνολο της, καλύπτεται από δασικές εκτάσεις με ποικιλία ευαίσθητων οικοσυστημάτων, που σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι) που επικρατούν τους θερινούς μήνες, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός επικίνδυνου περιβάλλοντος. Οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας οφείλονται κατά μεγάλο ποσοστό σε ανθρώπινη αμέλεια. Για αυτό λοιπόν, αμέσως μόλις γίνει αντιληπτή μια πυρκαγιά, επικοινωνήστε με τον αριθμό κλήσης 199, με σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο της πυρκαγιάς, ώστε η έξοδος να φτάσει γρήγορα, στο τόπο του συμβάντος. Στην περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο δείχνει «εκτός δικτύου», καλέστε το 112.
Από την 1η Μαΐου ως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, διανύουμε την αντιπυρική περίοδο. Το συγκεκριμένο διάστημα ισχύουν οι πυροσβεστικές διατάξεις, που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Α) Οικοπεδικοί χώροι: Διάταξη 4/2012
Σε ότι αφορά την πρόληψη πυρκαγιών, ισχύει η υπ’ αριθμ. 4/2012 Διάταξη. Η συγκεκριμένη Πυροσβεστική Διάταξη, ορίζει ότι, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυσνή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου  από πυρκαγιά.  Επίσης στους χώρους που αναφέρονται ανωτέρω απαγορεύεται, το άναμμα φωτιάς, ή απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλικών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Σε αυτούς, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόζονται ποινικές κυρώσεις από την Αρχή, ενώ η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης, ανήκει στους κατά τόπους Δήμους.


Β) Αγροτοδασικές περιοχές: Διάταξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε με την    9 Α/2005
Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε αγροτοδασικές εκτάσεις ισχύει η υπ’ αριθμ. 9/2000 Διάταξη. Η συγκεκριμένη Πυροσβεστική Διάταξη ορίζει ότι απαγορεύεται:
i) Να ανάβει κανείς για οποιοδήποτε σκοπό, φωτιά στην ύπαιθρο.
ii) Να ανάβεται για οποιοδήποτε σκοπό, φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και ως 300 μ. απόσταση.
iii) Nα τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα, εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρι αποστάσεως 300μ. από αυτές
iv) Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, εκτός εάν δοθεί άδεια ατομική ή ομαδική από την αρμόδια Υπηρεσία.
v) Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλικών.
Γ ) Υπαίθριες Ψησταριές: Διάταξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε με την         9 Α/2005
Ειδικότερα σε ότι αφορά τις υπαίθριες ψησταριές, θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή, καθ’ ότι έχει παρατηρηθεί ότι πολλές πυρκαγιές, έχουν ως αιτία έναρξης το άναμμα φωτιάς για την παρασκευή φαγητού. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποφεύγουν την εν λόγω δραστηριότητα  ή να λαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα:
  1. Να τοποθετούν στους καπνοδόχους, κατάλληλη συσκευή για την πρόληψη της εκτίναξης σπινθήρων.
  2. Να καθαρίζουν τους καπνοδόχους από την αιθάλη.
  3. Να σβήνουν τη φωτιά μετά το τέλος της χρήσης.
  4. Να υπάρχει παροχή ή ικανή ποσότητα νερού ή άλλων φορητών μέσων για την αποτελεσματική καταστολή της, εάν αυτό απαιτηθεί.
  5. Να καθαρίζουν τον χώρο από την παρεδάφια βλάστηση, σε ικανή απόσταση από την εστία της φωτιάς.
Δ) Μελισσοκομία: Διάταξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε με την 9 Α/2005
Ειδικότερα για το κάπνισμα των μελισσών, που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300μ. από τις παρυφές των δασών, επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον:
  1. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
  2. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.
  3. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).
  4. Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
  5. Το περιεχόμενο (πευκοβελόνες) από το καπνιστήρι, στο οποίο επιτυγχάνεται ατελής καύση για το κάπνισμα των μελισσών, δεν το εναποθέτουμε σε καμία περίπτωση στην ύπαιθρο μετά το πέρας της εργασίας. Μεταφέρεται σε ασφαλή χώρο (στεγασμένη επιφάνεια) όπου γίνεται ή εναπόθεση και σβήνεται με νερό.
Ειδικά από την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, επιτρέπεται το κάπνισμα μελισσών, μόνο μέχρι την 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής ο οποίος εκδίδεται  στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) είναι 1(μικρή) ή 2 (μέση).
Ο έλεγχος των προαναφερομένων ανήκει στα Πυροσβεστικά Όργανα και οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Ε) Ηλεκτροσυγκόλληση, κοπή, χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου.
Σε ότι αφορά την εκτέλεση θερμών εργασιών, όπως: Ηλεκτροσυγκόλληση, κοπή, χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα φλόγα ή σπινθήρα ,καλαφάτισμα, στεγανοποίηση, πελέκημα, τρύπημα, κάρφωμα καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας ή μέσα που παράγουν γυμνή φλόγα, θερμότητα ή σπινθήρα,  επιτρέπεται μόνο αν εκδοθεί ειδική για το σκοπό αυτό άδεια, από την αρμόδια Υπηρεσία. Για την εκτέλεση θερμών εργασιών, ισχύει η υπ΄αριθμ. 7/1996 Πυροσβεστική Διάταξη.
Ο έλεγχος των προαναφερομένων ανήκει στα Πυροσβεστικά Όργανα και οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.


Σας ευχόμαστε ένα καλό και ασφαλές καλοκαίρι!


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  
Δ/ΣΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙ.Π.Υ.  ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ