ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΡΩΠΙ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΛΑΥΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΚΑΜΑΡΙΖΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΚΙΤΣΙ, ΚΟΥΠΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΡΩΠΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – Θεμελίωση μεγάλων έργων!

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...
Facebook
Twitter

Πρόσφατα άρθρα


Πνοή έδωσαν επιτέλους στις αυξα-
νόμενες ανάγκες του πληθυσμού
και της παιδείας, οι θεμελιώσεις
του 4ου Δημοτικού Σχολείου,
4ου Νηπιαγωγείου, Γυμναστη-
ρίου, και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο
νέο σχέδιο της πόλης.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Το πρωί της περασμένης Κυριακής (7.2.10)
γέμισε χαρούμενα χαμόγελα και αισιοδοξία
το Πολιτιστικό Κέντρο της Κερατέας. Η ενη-
μερωτική ομιλία του Δημάρχου Κερατέας
Σταύρου Ιατρού σχετικά με τις ανάγκες
της πόλης σε σχολικά κτίρια αλλά και την
θεμελίωση τριών μεγάλων έργων, καταχειρο-
κροτήθηκε από τους παρόντες αλλά κυρίως
τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τα παιδιά.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, τα τελευταία
χρόνια η πόλη της Κερατέας επεκτάθηκε και
η αύξηση του πληθυσμού της, δημιούργησε
μεγάλες ανάγκες σε σχολικά κτίρια.
Τα ποσοστά αύξησης του πληθυσμού
ήταν πάρα πολύ μεγάλα Συγκεκριμένα την
δεκαετία από το 1961-1971 υπήρξε αύξηση
14,3%, το 1971-1981 η αύξηση ήταν 17,7%, την
επόμενη δεκαετία 29% και την τελευταία
δεκαετία ακόμη μεγαλύτερη.

Στην πόλη της Κερατέας υπήρξε σταδιακά
μια μεγάλη αύξηση πληθυσμού που προερ-
χόταν όχι μόνο από την πρωτεύουσα αλλά
και από το εξωτερικό. Στην πόλη υπάρχουν
περίπου 33% ετεροδημότες δηλαδή πάρα
πολύς κόσμος που κατοικεί εδώ δεν είναι
εγγεγραμμένοι δημότες ενώ τα παιδιά τους
φοιτούν στα σχολεία της πόλης.

Τα τελευταία χρόνια στους παιδικούς
σταθμούς φοιτούσαν διπλάσια παιδιά από
ότι προβλεπόταν, το ίδιο συνέβαινε και στα
δημοτικά σχολεία τα οποία δεν μπορού-
σαν να εξυπηρετήσουν τα μικρά παιδιά.
Παλαιότερα δεν υπήρξε πρόβλεψη για τις
εκπαιδευτικές ανάγκες με αποτέλεσμα τα
κτίρια να έχουν σοβαρές ελλείψεις με επι-
χρίσματα να καταρρέουν, σωληνώσεις σε
κακή κατάσταση και παιδιά να στεγάζονται
σε ακατάλληλους χώρους.

Τα παιδιά της Κερατέας απέδειξαν με
τους υψηλούς δείκτες επιτυχίας στα ανώτερα
εκπαιδευτήρια ότι αξίζουν να φοιτούν σε
καλύτερα σχολεία.

Τα σχολεία στους οικισμούς Πλάκα Κερα-
τέας, αλλά και στο Ελαιώνα εγκαταλείφθηκαν
και θα πρέπει να γίνουν χρήσιμα και πάλι.
Το νέο εκπαιδευτικό συγκρότημα θα λύσει
πάρα πολλά προβλήματα στις αυξανόμενες
εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο Δήμαρχος μίλησε
εμπεριστατωμένα με στατιστικά στοιχεία για
όλα τα έργα που έγιναν και που πρόκειται να
γίνουν, δεν παρέλειψε όμως να αναφερθεί
στις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν για
να φθάσουν σήμερα στην θεμελίωση του
έργου.

Συγκεκριμένα τα έργα σχολείων μεταξύ
2007-2009, και ακολούθως ο Προγραμ-
ματισμός των Νέων Έργων έχουν ως ακο-
λούθως :

ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2007 – 2009

1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ (Α’
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
– ΛΥΚΕΙΟΥ)
3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
4 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΑ Α’
ΚΑΙ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
5 ΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ Γ’
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
7 ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑ-
ΣΗ
8ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
9 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΝΕΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
10 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ –
4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
11 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, Β’ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Γ’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ)
12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΜΑΧΑΙΡΙ –
ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΑΛΩΝΙΑ/ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ – ΕΣΠΑ)
13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
14 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
15 ΙΔΡΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙ-
ΟΥ
16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΚΑΣ –
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
17 ΕΥΡΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
18 ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

1 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ (ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Γ’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ)
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΜΑΧΑΙΡΙ –
ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΑΛΩΝΙΑ/ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ – ΕΣΠΑ)
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
5 ΙΔΡΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙ-
ΟΥ
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΚΑΣ –
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
7 ΕΥΡΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗ)

ΕΠΕΙΤΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Ακολούθησε θεμελίωση των σχολικών
κτηρίων τα οποία θα κτιστούν στο νέο σχέδιο
της πόλης και έναντι από το ΙΚΑ Κερατέας.
Ούτε ο κακός καιρός, ούτε η βροχή εμπόδισε
τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους Συλλό-
γους Γονέων και Κηδεμόνων, να παρευρεθούν
στην θεμελίωση των έργων. Είναι αλήθεια
ότι τα παιδιά εξέπληξαν τους μεγαλύτε-
ρους τους όταν το 2007 τους ζητήθηκε να
παρουσιάσουν οι ίδιοι τα προβλήματα και
τις ελλείψεις των σχολικών μονάδων που
φοιτούσαν. Οι διαμαρτυρίες τους μετατρά-
πηκαν σε χαμόγελα ικανοποίησης έστω και
κάτω από την βροχή.

Η θεμελίωση έγινε από την Υφυπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των – Βουλευτή της Περιφέρειάς μας, κ. Εύη
Χριστοφιλοπούλου και το Δήμαρχο Σταύρο
Ιατρού. Τον αγιασμό της θεμελίωσης τέλεσε
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας
και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος.

Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε
υπό βροχή, πήραν μέρος μεταξύ άλλων οι
βουλευτές της περιοχής μας κ. Γ. Βλάχος, Αθ.
Μπούρας, ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής
κ. Λεωνίδας Κουρής, ο Αντινομάρχης κ. Γ.
Ξηντάρας, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Α.
Γάκης, ο τέως Βουλευτής κ. Α. Σταύρου, οι
Δήμαρχοι Καλυβίων, κ. Πέτρος Φιλίππου,
Λαυρίου κ. Δημήτρης Λουκάς, ο κοινοτάρχης
Κουβαρά κ. Σ. Γκίνης, οι Αντιδήμαρχοι Κερα-
τέας και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
εκπρόσωποι φορέων της πόλης καθώς και
πολύς κόσμος που παρά τη βροχή με έκδηλη
χαρά παρακολούθησε την τελετή.

Επίσης παρέστησαν ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Σ.Κ. κ. Καλογή-
ρου, ο Διευθυντής Έργων Ο.Τ.Α. του Ο.Σ.Κ.
κ. Κ. Χρήστου, από τη Διεύθυνση Έργων και
Υποδομών του Ο.Σ.Κ. ο κ. Φιλιπάγκος και
πολλοί άλλοι διοικητικοί παράγοντες από
την Περιφέρεια της Αττικής, τη Νομαρχία
κ.λ.π. που συνέβαλαν στην προώθηση και
υλοποίηση του έργου.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Δήμαρχος
Κερατέας Σταύρος Ιατρού παρουσίασε το
ιστορικό των έργων τονίζοντας ιδιαίτερα
το διαρκή αγώνα της Δημοτικής Αρχής να
ξεπεράσει τους σκοπέλους επί 3 συνεχή χρόνια
ώστε να πραγματοποιηθεί η θεμελίωση και
να προχωρήσει στη συνέχεια με γρήγορους
ρυθμούς το έργο. Την εκδήλωση της ενημέ-
ρωσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας και
την θεμελίωση των έργων παρακολούθησε
και η υπογράφουσα το άρθρο δημοσιογράφος
της εφημερίδος μας.

Ρεπορτάζ Βάλια Μιχαήλ

πηγή εφημερίδα “Μεσογειακή Παρέμβαση” 12/2/2010

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Σχολίασαν…Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή και δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε άμεσα και χωρίς καμία προειδοποίηση συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης θα αποκλείονται.

Διαβάστε επίσης...

Πρόσκληση-Συνεδρίασης-ΝΠΔΔ.-“Δημοτικό-Λιμενικό-Ταμείο-Μαρκοπούλου-Μεσογαίας”-1-6-2023

Πρόσκληση Συνεδρίασης Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας” 1-6-2023

Ο Καιρος Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΒΑΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ

Εξαρθρώθηκαν-εγκληματικές-συμμορίες-διακίνησης-ναρκωτικών-–-Επτά-συλλήψεις-σε-Λαύριο-και-Βριλήσσια-–-ΦΩΤΟ-–-dikastiko.gr

Εξαρθρώθηκαν εγκληματικές συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών – Επτά συλλήψεις σε Λαύριο και Βριλήσσια

Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών συμμοριών που διακινούσαν ναρκωτικά στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας 7 φερόμενα μέλη. Ειδικότερα, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν

Πώς-ο-Κηφισός-θα-μετατραπεί-σε-«ηλιακό-ποταμό»-Το-έργο-που-θα-άλλαζε-τον-χάρτη-της-Αθήνας

Πώς ο Κηφισός θα μετατραπεί σε «ηλιακό ποταμό» -Το έργο που θα άλλαζε τον χάρτη της Αθήνας

H τσιμεντένια κοίτη του Κηφισού ποταμού θα μπορούσε να αλλάξει όψη και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη πολυπόθητη μετάβαση της Αττικής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Λαύριο:-Μεγάλη-επιχείρηση-της-Αστυνομίας-για-κύκλωμα-με-ναρκωτικά

Λαύριο: Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας για κύκλωμα με ναρκωτικά

Στην εξάρθρωση δύο συμμοριών που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, προχχώρησε το Τμήμα Ασφαλείας Λαυρεωτικής. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν το πρωί της

Scroll to Top