12.3 C
Keratea
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, 2021

Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. προχώρησε σε Διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για το Γραμματικό, ακολουθεί η Κερατέα, πιέζει ο Σγουρός για την ανάγκη υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ

Πρόσφατα Άρθρα

Στη δημοσίευση της προκήρυξης του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη Βορειοανατολική Αττική (Γραμματικό) προχώρησε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το αντικείμενο του έργου αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής, στην περιοχή του Γραμματικού με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
1) Την Α΄ ΦΑΣΗ (προεπιλογή) κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και θα καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Θα προεπιλεγούν 6 υποψήφιοι, εφόσον υπάρχει επαρκής υποψηφίων. 2) Τη Β΄ ΦΑΣΗ, η οποία διακρίνεται σε δύο επιμέρους στάδια: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών-Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ), σύμφωνα με τα τεύχη Β’ Φάσης. Για τη σύναψη της σύμβασης Σύμπραξης ο ΙΦΣ θα συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ).
Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας.
Κατά την παρούσα φάση η ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων εκτιμάται κατά μέγιστο σε 127.500 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 27 έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στην του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση. Η καταβολή της συνεισφοράς της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης.
Σημειώνεται ότι το ύψος της χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:00.
Παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή έως και 7 Ιανουαρίου 2013, από τα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.). Υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων μπορεί να γίνει έως 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Φάση Α που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26-11-2012.
«Ξεκινάμε μια δύσκολη, απαιτητική και εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, ώστε να αποκτήσει επιτέλους η Αττική σύγχρονες και αντάξιες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων της. Ο χρόνος όμως δεν είναι με το μέρος μας» δήλωσε ο του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός. «Καλούμαστε να δρομολογήσουμε τις λύσεις σε ορίζοντα 25ετίας σε ένα πρόβλημα, που για 30 χρόνια δεν έλυσε κανείς», εκφράζοντας την ελπίδα το Υπουργείο Ανάπτυξης να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τα έργα να κολλήσουν σε δικαστικές εμπλοκές και διενέξεις.
Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθούν οι προκηρύξεις και για τις υπόλοιπες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, στη Φυλή, στα Α. Λιόσια και στην Κερατέα.

Σε 22 μήνες, 3 ημέρες, 8 ώρες και 46 λεπτά εξαντλείται η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ Φυλής

Σε 22 μήνες από σήμερα θα εξαντληθεί η χωρητικότητα του χώρου ελεγχόμενης διάθεσης απορριμμάτων στη Φυλή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και Περιφερειάρχη Αττικής.

Κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με μετρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Συνδέσμου, ο χώρος των 3.800 τ.χλμ. που εξυπηρετεί όλο το λεκανοπέδιο, όπου παράγονται καθημερινά 5.500 τόνοι οικιακών απορριμμάτων, εξαντλείται στους επόμενους 22 μήνες. Έως τις 16 Νοεμβρίου, όπως σημείωσε, είχαν εναποτεθεί 11.650. κ. μ. απορριμμάτων και η εναπομείνασα χωρητικότητας ανέρχεται σε 5.381.231 κ.μ.

Ο κ. Σγουρός τόνισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, ώστε με την κατασκευή των τεσσάρων νέων μονάδων να περιοριστεί η ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή. 

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 98/08, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, στην ταφή απορριμμάτων χωρίς προηγούμενη επεξεργασία επιβάλλεται ειδικό τέλος ταφής 35 ευρώ ανά τόνο, το οποίο αυξάνεται ετησίως με 5 ευρώ ανά τόνο, έως του ποσού των 60 ευρώ ανά τόνο. 

ΠΗΓΗ: econews.gr

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ