14.6 C
Keratea
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Οβριόκαστρο

Αξίζει να διαβάσετε

Που βρίσκεται το Οβριόκαστο Κερατέας;
 
Το Οβριόκαστρο είναι μια σημαντική χωρική ενότητα του Δήμου Κερατέας. 
Πρόκειται για ένα λόφο, ο οποίος βρίσκεται στη νότια πλευρά της Κοιλάδας Ποτάμι,
με την κορυφή που να φτάνει τα 315 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

Παλαιότερα ήταν κατάφυτος, αλλά η τοπική βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιές.

Οι πλαγιές του λόφου είναι σχετικά απότομες,
με εξαίρεση εκείνη που βλέπει προς τα βορειοδυτικά,δηλαδή προς την Κερατέα.

Ο λόφος δεσπόζει στην περιοχή
και από την κορυφή του μπορεί κανείς να παρατηρεί με ευκολία την υπόλοιπη περιοχή.

Η θέση του και η μορφή του κατέστησαν στρατηγική τη σημασία αυτή του λόφου,
με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα
από τους πληθυσμούς που κατοικούσαν στην περιοχή,από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια.

Για το λόγο αυτό, πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα βρέθηκαν σε αυτόν.

Τα ευρήματα αυτά αφορούν προϊστορικά αγγεία, εργαλεία, οπλισμός,
δύο ορύγματα αρχαίων υπογείων μεταλλευτικών στοών,
αγάλματα (ο «Κούρος της Κερατέας»),
ερείπια αρχαίου οχυρωματικού οικισμού, με κάστρο και κτίρια.

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο της Κερατέας
για τα αρχαιολογικά ευρήματα και τη σημασία της περιοχής αυτής,
από εργασίες έγκυρων αρχαιολόγων, επιλέγοντας το σύνδεσμο.

 
Η περιοχή του Οβριόκαστρου είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος;
 
ΝΑΙ. Εξαιτίας των σημαντικών αρχαιοτήτων του,
ο λόφος Οβριόκαστρο εντάσσεται στο σύνολό του
στον κηρυγμένο ευρύτερο Αρχαιολογικό Χώρο της Λαυρεωτικής,
με το ΦΕΚ 852, τεύχος Β/03.09.1980.Μάλιστα, το αρχαίο οχυρό έχει ενταχθεί μέσα στην Ζώνη Α του χώρου,
σύμφωνα με το ΦΕΚ 1.070, τεύχος Β/01.06.1995.

Η Ζώνη αυτή είναι απολύτου προστασίας,
και μέσα σε αυτήν δεν επιτρέπεται οιαδήποτε κατασκευή ή αλλοίωση.
Η ίδια περίπου απαγόρευση ισχύει σύμφωνα με το Νόμο
και για μια έκταση ακτίνας 500 μέτρων γύρω από το αρχαίο οχυρό.  
 
 
Η περιοχή του Οβριόκαστρου θεωρείται
«Περιοχή με Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους»;
 
ΝΑΙ Διαβάστε και τη σχετική γνωμάτευση του Υπουργείου Πολιτισμού
2676/06.06.1996.Στην Εικόνα 1, που ακολουθεί:


ΕΙΚΟΝΑ 1

Απόδαση ΥΠ.ΠΟ. 1996

   
 
 
Στο χώρο βρίσκονται μεταλλευτικές στοές,
πολλές από τις οποίες χρονολογούνται από την αρχαιότητα;
 
ΝΑΙ Όπως φαίνεται και στο έγγραφο της Εικόνας 1 –στην προηγούμενη απάντηση-
στην περιοχή βρίσκεται «ένα αρχαίο μεταλλείο, στοές και φρέατα».


Η περιοχή θεωρείται ακόμα πλούσια σε ορυκτά,
τόσο σε ποσότητες, όσο και σε ποικιλία μεταλλευμάτων.


 
 
 
Η περιοχή χωροθέτησης του ΧΥΤΑ
διασυνδέεται άμεσα μα το υδάτινο δυναμικό της περιοχής;
 
ΝΑΙΣτο Οβριόκαστρο υπάρχει πηγή και το υδατόρευμα Μουζάκι,
το οποίο διασχίζει ολόκληρο το χώρο για να καταλήξει στον κόλπο του Θορικού.Επομένως, πιθανή ρύπανση της περιοχής
ενδέχεται να επηρεάσει ολόκληρο το υδάτινο δυναμικό μιας ευρύτερης χωρικής ενότητας.
 
 
Η περιοχή θεωρείται αναδασωτέα;
 
ΝΑΙ, σε ένα μεγάλο τμήμα της Η περιοχή είχε κηρυχτεί ολόκληρη αναδασωτέα,
με απόφαση του 1980.Ωστόσο, στις 10 Αυγούστου 2007,
με Απόφαση του τότε Περιφερειάρχη,
διατάχθηκε «άρση της αναδάσωσης» για «ένα μέρος της έκτασης».
 
 
Υπάρχει σεισμικό ρήγμα στην περιοχή;
 
ΝΑΙ
Αυτό τέμνει κάθετα τη συγκεκριμένη περιοχή.
 
 
Υπάρχει οικισμός κοντά στην περιοχή;
 
ΝΑΙ.Ο οικισμός Πλάκα.
 
Βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 1.500 μέτρων από τη συγκεκριμένη περιοχή. 
Μάλιστα, υπάρχει μόνιμη κατοικία, μέσα στο χώρο που ορίζεται για τη δημιουργία του ΧΥΤΑ.
 
 
Έχουν γίνει οι απαλλοτριώσεις των αναγκαίων εκτάσεων
για την κατασκευή του ΧΥΤΑ;
 
ΟΧΙ.
Ακόμα δεν έχει γίνει η παραμικρή σχετική ενέργεια.
Οι εκτάσεις αυτές παραμένουν στην απόλυτη κυριότητα των ιδιοκτητών τους.
 
 
Με ποια κριτήρια αποκλείονται κάποιες περιοχές
για τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ σε αυτές;
 
Από το χωρικό σχεδιασμό έχουν επιλεγεί 24 κριτήρια
για τον αποκλεισμό κάποιας περιοχής για να επιλεγεί
ως περιοχή εγκατάστασης ΧΥΤΑ σε αυτήν.Αρκεί να υφίσταται και ένα από αυτά,
ώστε να απορριφθεί μια περιοχή για μια σχετική εγκατάσταση σε αυτήν. 
Στην περίπτωση του Οβριοκάστρου φαίνεται να ισχύουν
έξι από τα παραπάνω κριτήρια! Μάθετε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί: 
 
          
     

Πόσο ικανοποιητικό θεωρείται το επίπεδο του σχεδιασμού
για τον ΧΥΤΑ στην Κερατέα;
 
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Ο μόνος σχετικός σχεδιασμός αφορά το καθαρά τεχνικό μέρος. 
Δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη
ως προς τα χωρο-κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που τον αφορούν,
ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε και την «τήρηση των προβλεπομένων
 
 
Ποιες υποχρεώσεις του Σχεδιασμού έχουν «αγνοηθεί» μέχρι σήμερα;
 
Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία,
που να σχετίζεται με την κατασκευή του ΧΥΤΑ,
οι ελάχιστες υποχρεώσεις της Πολιτείας είναι οι ακόλουθες: 
  
1. Απαλλοτριώσεις των εκτάσεων γης, στις οποίες θα κατασκευαστεί το έργο 
 
2. Ειδική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
 
3. Ολοκληρωμένη Αρχαιολογική Έρευνα,
για τη συλλογή αρχαιοτήτων που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. 
 
4. Νέα δημοπράτηση για την κατασκευή ΧΥΤΥ,
σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Υπουργού Περιβάλλοντος.
Η υπάρχουσα προβλέπει την κατασκευή ΧΥΤΑ. 
 
5. Υδρογεωλογική και γεωλογική μελέτη,
για τον ακριβή προσδιορισμό των επιδράσεων του έργου στο υδάτινο δυναμικό
και στα ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά
(προϋπάρχοντα μεταλλευτικά έργα, σεισμικό ρήγμα) της περιοχής. 
 
6. Σαφής καθορισμός των συμπληρωματικών έργων 
που απαιτούνται για την προστασία των χώρων
που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την κατασκευή και είναι ειδικής σημασίας:
αρχαιολογικός χώρος, δασική έκταση.  
Δεν υπάρχει η παραμικρή μέριμνα για τις παραπάνω υποχρεώσεις,
οι οποίες πρέπει να γίνουν στο στάδιο που προηγείται της υλοποίησης του έργου.
Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών
θα περιόριζε σημαντικά τη μελλοντική όχληση
και τα προβλήματα από τη λειτουργία του χώρου.
 
 
  Ο χώρος που χωροθετείται ο ΧΥΤΑ είναι Αρχαιολογικός Χώρος
και απαιτεί ειδική Γνωμάτευση της Αρχαιολογίας,
πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία;
 
ΝΑΙ.  
Το ζήτημα αυτό είναι ξεκάθαρο, σύμφωνα με δύο γνωμοδοτήσεις
της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 
 
Μάλιστα, απαιτείται η Γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου,
το οποίο πρέπει να συγκαλέσει η αρμόδια Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού,
κ. Μενδώνη.
 
 
Υπάρχει η Γνωμοδότηση της Αρχαιολογίας, για το συγκεκριμένο έργο;
 
ΟΧΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.  
Δεν έχει γίνει από το 2003, ψηφίστηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων. 
Σημειώνεται ότι είναι η ίδια Γενική Γραμματέας του Υπουργείου από τότε.     
 
 
Οι ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ θεωρούνται «σύγχρονες λύσεις» στη διαχείριση των απορριμμάτων;
 
ΟΧΙ  
 
Σε επίπεδο τεχνολογίας,
και οι δύο λύσεις που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων
θεωρούνται ξεπερασμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ήδη, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν αντικατασταθεί με άλλες, 
φιλικότερες προς το περιβάλλον λύσεις.  
 
 
Στην Κερατέα πρόκειται να γίνει ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ;
 
ΧΥΤA.  
 
Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στα τεύχη δημοπράτησης του έργου,  
 
 
Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ΧΥΤΑ
που θα φιλοξενήσει ΜΟΝΟ τα σκουπίδια της ευρύτερης περιοχής;
 
ΟΧΙ.  
 
Ο σχετικός σχεδιασμός προβλέπει για το Οβριόκαστρο
την κατασκευή ΧΥΤΑ δυναμικότητας 127.000 τόννων απορριμμάτων το χρόνο.  
Ποσότητες πολλαπλάσιες αυτών που παράγει η ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα
η Κερατέα δεν παράγει περισσότερους από 3.500 τόνους σκουπιδιών το χρόνο.  
Υπάρχει η πρόβλεψη για την αποκομιδή απορριμμάτων
από την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα στο συγκεκριμένο χώρο,
σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει κατά καιρούς στον τύπο.  
 
 
Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις – λύσεις
για τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής;
 
ΝΑΙ. 
 
Από το 1997. Είναι η πρόταση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής,
στον οποίο συμμετέχουν οι παλιοί Δήμοι-Κοινότητες Κερατέας, Λαυρίου, Καλυβίων,
Κουβαρά, Σαρωνίδας, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Αγίου Κωνσταντίνου
για τη διαχείριση των  απορριμμάτων της περιοχής εντός της Λαυρεωτικής
Με την πρόταση που συμφώνησε αρχικά η κυβέρνηση, για να την απορρίψει στη συνέχεια. 
Ήδη, στην Κερατέα πραγματοποιούνται έξι προγράμματα ανακύκλωσης,
διαθέτει Σταθμό Μεταφόρτωσης και Βιολογικό Καθαρισμό. 
 
Μια αξιόλογη πρόταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σε εθνικό επίπεδο,
είναι του καθηγητή του πολυτεχνείου Κρήτης κ. Οικονομόπουλου.
Τη συνολική μελέτη μπορείτε 
να τη βρείτε στο σύνδεσμο και να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, 
για περαιτέρω εμβάθυνση.  
 
 
Οι αστυνομικές δυνάμεις και τα χωματουργικά μηχανήματα του κατασκευαστή
βρίσκονται νόμιμα στην περιοχή;
 
ΟΧΙ.  
 
Σαφέστατα. 
Είναι παράνομη η παρουσία τους στην περιοχή, καθώς: 
  1. Έφτασαν στην περιοχή χωρίς την παρουσία εισαγγελέα και σχετική εισαγγελική εντολή.
  2. Κατέλαβαν περιοχή που ιδιοκτησιακά ανήκει σε ιδιώτες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των
    τελευταίων.
  3. Υπάρχει δικαστική απόφαση για προσωρινή παύση των εργασιών
  
 
Η παρουσία των δυνάμεων των ΜΑΤ
συνδέεται με τη χρήση υπερβολικής και άσκοπης βίας;
 
ΝΑΙ  
 
Άσκοπη και υπερβολική βία προς όλους ανεξαιρέτως. 
 
Σε γέροντες, γυναίκες, παιδιά και ανθρώπους. 
Στο δήμαρχο της περιοχής. 
Μάλιστα, για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν στην Κερατέα και το «Κανόνι Νερού».  
 
 
 

http://portal.environment.gr

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πρόσφατα Νέα

Δημήτρης Κιούσης: Τι ανακοίνωσε για την αποχέτευση στο Κορωπί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΟΥΣΗ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Επιδότηση των εσωτερικών ιδιωτικών συνδέσεων...

Σχετικά άρθρα