Θεατρική Παράσταση από τον Σύλλογο Πελοποννησίων Λαυρεωτικής

Θεατρική Παράσταση από τον Σύλλογο Πελοποννησίων Λαυρεωτικής

  Ξεκίνησε η δεύτερη φάση απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των ΑΠΕ