10.3 C
Keratea
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΥ κας Χ. ΠΡΙΦΤΗ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Πρόσφατα Άρθρα

1063380 284715385010468 2073139907 o

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι πολύ ευχάριστο έστω και ένα μήνα μετά την λήψη της απόφασης για την αύξηση των τροφείων των παιδικών σταθμών, το ότι η νέα Δημοτική Αρχή καλυπτόμενη πίσω από ένα απρόσωπο γραφείο τύπου και με ένα ανυπόγραφο δελτίο, σύρθηκε να εξηγήσει, έστω και με αυτόν τον υβριστικό και μικροπολιτικό τρόπο, στους λόγους που την οδήγησαν στη λήψη της.Δεν προτίθεμαι να ακολουθήσω το γραφείο τύπου και όποιους αυτό εκπροσωπεί και εκφράζει στον κατήφορο των ύβρεων και συκοφαντιών που επέλεξαν. Η μικροπολιτική σκοπιμότητα ποτέ δεν με εξέφραζε, ποτέ δεν την υπηρέτησα και ούτε ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας θεωρώ ότι προσφέρεται για τέτοιους είδους αντιπαραθέσεις.


Επειδή όμως η άγνοια των πραγματικών δεδομένων ή η ελλιπής γνώση των οικονομικών στοιχείων ενδεχομένως να οδηγεί σε εσφαλμένες διαπιστώσεις ας δούμε πως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ έχουν τα γεγονότα:


Με την με αριθμό πρωτ/λου 1551/2.7.2014 πρόσκληση της Ε.Ε.ΤΑ.Α. Α.Ε. κλήθηκαν οι αρμόδιοι δικαιούχοι – φορείς, μεταξύ των οποίων και το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», να υποβάλλουν αίτηση – προσφορά  για το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών, οι οποίοι επιχορηγούνται από το ΕΣΠΑ. ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΤΑΣΗ (όπως ισχυρίζεται με διάθεση απαξίωσης το Γραφείο τύπου). Η ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΔΙΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.


Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω πρόσκληση η ΜΕΓΙΣΤΗ χρηματοδότηση ανέρχονταν στο ποσό των 2.500 ευρώ ανά ωφελούμενο και επιδοτούνταν το 70% εκάστης Δομής, συγκεκριμένα: 1) παιδικός σταθμός Λαυρίου δυναμικότητας 70 προ νηπίων Χ 70% = 49 προ νήπια
                                       2) παιδικός σταθμός Κερατέας δυναμικότητας 50 προ νήπια  Χ 70% = 35 προ νήπια
                          
                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 84 Χ 2.500€ =  210.000€.
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 εκδόθηκε ανακοίνωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. , με την οποία μας γνωστοποιούσαν, ότι ευρέθησαν πόροι για την 100% κάλυψη της χρηματοδότησης της δυναμικότητας εκάστης δομής. Οι πόροι αυτοί διατέθηκαν μέσω των συναρμόδιων Υπουργείων Ανάπτυξης κ’ Ανταγωνιστικότητας, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. Η χρηματοδότηση αυτή για τις υπολειπόμενες θέσεις , θα ήταν μειωμένη κατά ποσοστό 1/11 σε σχέση με το ποσό του αναγράφονταν στην παραπάνω πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ήτοι θα ανέρχονταν στο ποσό των 2.272, 72€ για κάθε έναν ωφελούμενο.


Επομένως για τον παιδικό σταθμό της Κερατέας επιχορηγήθηκαν άλλες 7 θέσεις με το ποσό των 2.272,73€ , ήτοι συνολικά το ποσό των 15.909,04€, ενώ για τον παιδικό σταθμό του Λαυρίου επιχορηγήθηκαν άλλες 21 θέσεις με το ποσό των 2.272,73€ , ήτοι συνολικά το ποσό των 47.727,12€.


Το σύνολο των ωφελούμενων οικογενειών, μέσω του ΕΣΠΑ, ανέρχεται στις 112 οικογένειες και για τους δύο παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαυρεωτικής.


Έτσι λοιπόν η συνολική χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών της Λαυρεωτικής ανέρχεται, μέσω του πιο πάνω προγράμματος, στο συνολικό ποσό των 273.636,16€ (210.000€ + 15.909,04€ + 47.727,12€ = 273.636,16€).


Από τα πιο πάνω αναφερόμενα προκύπτουν ξεκάθαρα δύο πράγματα: 1) το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 273.636,16€ και 2) ότι  επρόκειτο για ΔΙΚΗ ΜΑΣ πρόταση να πάρουμε την συγκεκριμένη επιχορήγηση διότι εμείς αιτηθήκαμε και ΠΕΤΥΧΑΜΕ να εγκριθούν τα ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.


Αναφέρετε ότι το κόστος λειτουργίας των παιδικών σταθμών της Λαυρεωτικής υπερβαίνει τις 530.000 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προκύπτει ΜΟΝΟ αν  προσθέτετε και το κόστος μισθοδοσίας των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων. Δεν γνωρίζετε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ??


Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να πληρωθούν με το πιο πάνω ποσό του προγράμματος είναι: 1) το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων (14 άτομα) στους παιδικούς σταθμούς με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου το οποίο ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 152.940 ευρώ (συννημ. συγκεντρωτική κατάσταση προσωπικού), διότι το κόστος μισθοδοσίας των  μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων αορίστου χρόνου  υποχρεωτικά καλύπτεται από τα τακτικά έσοδα, 2) το κόστος σίτισης και των δύο παιδικών σταθμών που ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ευρώ, 3) το κόστος για είδη καθαριότητας και υγιεινής που ανέρχεται ,το μέγιστο ,στο ποσό των 15.000 ευρώ, 4) το κόστος για γραφική ύλη που ανέρχεται ,το μέγιστο ,στο ποσό των 3.000 ευρώ, 5) το κόστος για υλικά φαρμακείου που ανέρχεται ,το μέγιστο, στο ποσό των 2.000 ευρώ, 6) οι δαπάνες για εκδηλώσεις που ανέρχονται, το μέγιστο ,στο ποσό των 3.000 ευρώ , 7) το κόστος θέρμανσης που ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ και 8) το κόστος μισθοδοσίας για την σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου της παιδιάτρου που ανέρχεται στο ποσό των 16.800 ευρώ ετησίως. Επομένως το σύνολο των προμηθειών και μισθοδοσίας και ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ των 271.740 ευρώ.
Επομένως λαμβάνοντας από το πρόγραμμα του το ποσό των 273.636,16€ και δαπανώντας το ποσό των 271.740 ευρώ ΙΣΟΣΚΕΛΙΖΟΥΜΕ σχεδόν την χρηματοδότηση με τα επιλέξιμα έξοδά μας και είμαστε και συνεπείς με το εν λόγω πρόγραμμα, ως οφείλουμε.
Με αυτόν τον τρόπο, σας μένουν ακέραια τα ποσά που θα εισπράξετε, ως τροφεία, από τους παιδικούς σταθμούς τα οποία μπορείτε να τα διαθέσετε για αυτούς (τους παιδικούς σταθμούς) καλύπτοντας  δαπάνες.


ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ. ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΤΕ,  ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΟΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ.


Σχετικά με την απόφαση του 2012, που λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο επί Προεδρίας μου,  για το καθορισμό κλίμακας επιβολής τροφείων θα σας επισημάνω τα ακόλουθα: Το Νομικό Πρόσωπο «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, ξεκίνησε την λειτουργία του τον Απρίλιο του 2012, προς το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς των παιδικών σταθμών. Τότε λοιπόν ίσχυαν οι κλίμακες, έτσι τις είχαμε βρει από την προηγούμενη Διοίκηση. Επειδή δεν ήταν ξεκάθαρο το γεγονός της οικονομικής βιωσιμότητας του Νομικού Προσώπου, οι κλίμακες παράμειναν ακριβώς όπως τις είχαμε βρει. Μετά από ενάμιση χρόνο είχαμε σαφή εικόνα ότι ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΜΕ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΡΟΦΕΙΟ ΤΩΝ 15€ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ. Από την καταβολή των τροφείων απαλλάσσονταν: 1) οι πολύτεκνοι, 2) όσοι λάμβαναν επίδομα πρόνοιας, 3) όσοι λάμβαναν αναπηρική σύνταξη και 4) όσοι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν τα έσοδα μας ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΛΑΦΡΥΝΕ Η ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ, γιατί για μας αυτό ήταν το ζητούμενο. Εσείς δεν έχετε κανέναν απολύτως λόγο να ΚΑΝΕΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ και να επαναφέρετε τις κλίμακες προκειμένου να εισρεύσει χρήμα στο ταμείο του Νομικού Προσώπου σε βάρος των δημοτών, διότι εσείς  βρήκατε ένα Νομικό Πρόσωπο που είχε δυόμιση χρόνια ανοδική οικονομική πορεία, χωρίς υποχρεώσεις σε προμηθευτές και ασφαλιστικά ταμεία και ως εκ τούτου είχε την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει με ασφάλεια και χωρίς να κινδυνεύει η οικονομική του βιωσιμότητα.  Το να επαναλαμβάνετε συνεχώς ότι η καθιέρωση των 15 € , ως τροφεία, από εμάς ήταν προεκλογική απόφαση, είναι παντελώς αναληθής και άστοχη διότι έγινε ΟΧΙ 3 μήνες πριν τις εκλογές αλλά 5 μήνες πριν και στην αρχή του έτους και μάλιστα στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , στην οποία μειοψήφησε ο κος Παμφίλης με το σκεπτικό ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν θα έπρεπε να έχουν ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΡΟΦΕΙΑ.  


Αναφέρετε ότι το συνολικό κόστος λειτουργίας των παιδικών σταθμών υπερβαίνει το ποσό των 530.000€ και επομένως  ισχυρίζεστε ότι  ο Δήμος δαπανά το ποσό των  270.000 ευρώ , προκειμένου να  καλύψει το συνολικό αυτό κόστος , που προέρχεται από χρήματα των δημοτών της Λαυρεωτικής . Αυτό δεν είναι σωστό διότι ο Δήμος παίρνει τακτική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  και ένα ποσοστό αυτών καλύπτει το κόστος μισθοδοσίας των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων. Και αν δεν ήταν έτσι εύλογα γεννάται το ερώτημα, επιβάλλοντας προοδευτικές κλίμακες καταβολής τροφείων ποιος πληρώνει τα έξοδα λειτουργίας των παιδικών σταθμών? Δεν τα επωμίζεται ΠΑΛΙ ο Δημότης? Τέλος θα σας αναφέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τους Δήμους Πατρέων και Χαϊδαρίου όπου πρόσφατα πήραν απόφαση ώστε τα τροφεία να ανέρχονται σε ΜΗΔΕΝ ( 0 ) ευρώ για οικογενειακά εισοδήματα μέχρι 25.000€ και σας προτρέπω για το κοινό όφελος και συμφέρον να γίνεται ΕΣΕΙΣ καλύτεροι από όλους.


Σύμφωνα με το άρθρο 5 της συστατικής πράξης του Νομικού προσώπου ( ΦΕΚ 895 τεύχος Β/2012),  οι ΠΟΡΟΙ αυτού είναι: «α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, η οποία ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ……….». Βέβαια ουδέποτε το Νομικό Πρόσωπο εισέπραξε αυτό το ποσό. Το ποσό της  τακτικής επιχορήγησης από τον Δήμο, βάσει Νόμου , ανέρχεται για το έτος 2015 στο ποσό των 627.790€ και είναι τακτικό έσοδο και ανελαστική δαπάνη για τον Δήμο.


Ακριβώς το ίδιο ποσό των 627.790€, ήταν και για το έτος 2014, η τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς το Νομικό Πρόσωπο . Αυτό σημαίνει ότι από 1/1/2014 και  μέχρι την παράδοση της Διοίκησης από εμάς σε εσάς  στις 29/9/2014, θα έπρεπε να είχε εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο από το Δήμο  το ποσό των 470.842 ευρώ. Αντί λοιπόν αυτού του ποσού το Νομικό Πρόσωπο εισέπραξε 378.000€ , δηλαδή 92.842 ευρώ ΛΙΓΟΤΕΡΑ,  ΚΑΙ ΟΧΙ όπως ΨΕΥΔΩΣ αναφέρετε ότι εισέπραξε το ποσό των 418.000€. ΕΠΙΣΗΣ ΑΦΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 164.770,95€!!!!!!!! ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΑΣ ΒΓΑΛΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ. ΟΥΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΑΝ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΦΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ.


Ισχυρίζεστε ότι από τον Μάιο μέχρι την ημέρα που παρέδωσα, επιχορηγήθηκε το Νομικό Πρόσωπο από τον Δήμο με το ποσό των 175.000€, καλά τα λέτε μόνο που δεν λέτε ότι σας άφησα Ταμείο – μετρητά 164.770,95€ εκ των οποίων τα τακτικά χρήματα ανέρχονταν στο ποσό των 67.578,21€ τα οποία σας τα παράδωσα να τα κάνετε ότι θέλετε. Στην ουσία για πέντε (5) μήνες δαπάνησα το αστρονομικό ποσό των 97.192,74€ από την στιγμή που το κόστος μισθοδοσίας των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων ανέρχεται για αυτούς τους μήνες στο συνολικό ποσό των 118.389€ (23.677,8€ Χ 5 μήνες). Γεννάται το εύλογο ερώτημα, πώς ενώ είχα λιγότερα χρήματα πλήρωσα περισσότερα? Μία είναι η απάντηση ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΧΕ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΙΣ 31/12 ΕΚΛΕΙΝΕ ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ. ΤΟ ΠΛΕΟΝΟΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 191.000€ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 .


Όσο αφορά τις τελευταίες κορώνες περί πολιτικής ηθικής για την οποία κόπτεστε, θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι ανακόλουθο και ασυνεπές από την πλευρά σας να παραδίδετε πολιτικής ηθικής με δεδομένο ότι :
-ΠΑΡΑΔΩΣΑΤΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
-ΠΟΛΕΜΗΣΑΤΕ ΕΠΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΗ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.       
«ΚΕΦΑΛΟΣ» ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΑΤΕ ΩΣ ΜΕΙΖΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (τότε) ΝΑ   
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΤΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΩ ΟΤΙ:
– ΕΜΕΙΣ ΕΝΤΑΞΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ,
– ΕΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΑΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΗ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΑΞΑΜΕ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΑΝΕΛΛΕΙΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ,
– ΕΜΕΙΣ ΠΗΡΑΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»,
– ΕΜΕΙΣ ΠΗΡΑΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ» ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
– ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΜΕ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ.


Μακάρι και εμείς στην αρχή της θητείας μας να παραλαμβάναμε την ίδια εικόνα και οικονομική  κατάσταση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων σαν αυτήν που παραλάβατε εσείς στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.


Κλείνοντας, εγώ προσωπικά ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι έκανα πολλά ή λίγα. Έκανα όμως πραγματικά ΟΣΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ !!!!!!!!!!!


Υ.Σ.: Το να μοιράζετε ανακοινώσεις στον κόσμο, αναφορικά με τις κλίμακες τροφείων που επιβάλλατε μόνο ενοχή δείχνει, διότι πρώτα βγάλατε την απόφαση και μετά σπεύσατε να την δικαιολογήσετε. Σταματήστε να έχετε ενοχική συμπεριφορά και επικεντρωθείτε στο πως θα γίνετε καλύτεροι ΜΕ ΕΡΓΑ.


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΙΦΤΗ

Διαβάστε σχετικά:

thumbnailΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Η τέως Πρόεδρος του «Κέφαλου» κα Χαρίκλεια Πρίφτη ανάρτησε μια ανακοίνωση που αφορά στα τροφεία των παιδικών σταθμών, στην οποία σκόπιμα παραπληροφορεί τους συμπολίτες μας, με στοιχεία ανυπόστατα,  δ…

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ