Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα αντισταθμιστικά οφέλη προς τους δήμους από τη λειτουργία του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πρόσφατα Άρθρα

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου συζητήθηκε η επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Πάρι Ευαγγελίου με θέμα «Λειτουργία του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό» παρουσία των Δημάρχων Σπάτων – Αρτέμιδος, Κρωπίας, Μαρκοπούλου, Ραφήνας – Πικερμίου και εκπροσώπου του Δήμου Παιανίας.

Στην επερώτηση, όπου παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από τη λειτουργία του αεροδρομίου και τέθηκε το ερώτημα σε ποιες ενέργειες – παρεμβάσεις προτίθεται να προβεί η Αττικής για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων, απάντησε ως εισηγητής εκ μέρους της Περιφέρειας ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου. Ο κ. Φιλίππου αναφέρθηκε εν συντομία στο περιεχόμενο και τους όρους της πρώτης σύμβασης που λήγει το 2025 και συνέχισε λέγοντας ότι αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει μεταξύ της κυβέρνησης και της διοίκησης του «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την ανανέωση της εν λόγω σύμβασης.
Μίλησε επίσης, για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μη καταβολή των αντισταθμιστικών που οφείλει το στους πέντε παραπάνω δήμους σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα σύμβαση, για τις των δήμων αυτών αλλά και τοπικών φορέων προκειμένου να αποδοθούν τα αντισταθμιστικά οφέλη, καθώς και για τις προτάσεις που έχουν υποβάλει για την αναβάθμιση και αξιοποίηση των δήμων και των περιοχών γύρω από το αεροδρόμιο.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής πρότεινε τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής αποτελούμενης από περιφερειακούς συμβούλους της Ανατολικής Αττικής, η οποία σε συνεργασία με τους πέντε εμπλεκόμενους δήμους και τους φορείς της περιοχής, θα διατυπώσουν τις τελικές προτάσεις – αιτήματα που θα υποβληθούν στην κυβέρνηση ώστε να συμπεριληφθούν στο κείμενο της νέας σύμβασης.

*Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης – απάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής στην επερώτηση του κ. Ευαγγελίου.
Τοποθέτηση – απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου στην επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Πάρι Ευαγγελίου για τη λειτουργία του Αεροδρομίου και την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 6-12-2016.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση, τόσο σε επίπεδο Κυβέρνησης όσο και σε επίπεδο δήμων αλλά και τοπικών και πολιτικών φορέων, για την ανανέωση της σύμβασης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» με το Ελληνικό Δημόσιο για την περίοδο 2025 – 2055 και κυρίως για το τι πρέπει να συμπεριληφθεί στην υπό διαμόρφωση νέα σύμβαση. Αποτέλεσμα της συζήτησης που γίνεται αυτή την περίοδο είναι και η επερώτηση που υποβάλει σήμερα ο συνάδελφος Πάρις Ευαγγελίου.
Είναι γνωστό σε όλους ότι στις 14-9-1995 κυρώθηκε η «Σύμβαση Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας, ίδρυση της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις» (Ν. 2338/1995 – ΦΕΚ 202 Α’/14-9-2015) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τεσσάρων Εταιρειών. Η Συμβατική Περίοδος έχει διάρκεια τριάντα (30) έτη (έως τις 14-12-2025).
Η για τη νέα σύμβαση γίνεται αυτή την περίοδο γιατί η παραπάνω σύμβαση στο Άρθρο 4 (παράγραφος 4.2) αναφέρει ότι «Εντός δέκα (10) τουλάχιστον ετών προ της λήξεως της Συμβατικής Περιόδου των 30 ετών το Ελληνικό Δημόσιο και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις, αλλά χωρίς τούτο να δεσμεύει εκάτερον εξ αυτών, προκειμένου να αποφασίσουν σε όρους επί τη βάσει των οποίων η παρούσα Σύμβαση θα δύναται να παραταθεί για περαιτέρω χρονική περίοδο».
Με την πρώτη σύμβαση είχε προβλεφθεί ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των εσόδων που θα προέκυπταν από την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, να διατίθενται για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και δικτύων στην περιοχή των Μεσογείων και ιδιαίτερα στους δήμους Σπάτων – Αρτέμιδος, Παιανίας, Κρωπίας, Μαρκοπούλου και Ραφήνας – Πικερμίου.
Έχουν γίνει μέχρι σήμερα επανειλημμένα συσκέψεις σε επίπεδο δήμων αλλά και φορέων και συλλογικοτήτων προκειμένου να εξεταστούν – 20 χρόνια μετά την πρώτη σύμβαση – τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του «Ελ. Βενιζέλος» και να υπάρξουν προτάσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη νέα σύμβαση που αυτή την περίοδο είναι σε διαβούλευση. Οι κύριοι άξονες – θεματικές ενότητες που είναι προς συζήτηση, είναι οικονομικά, χωροταξικά αλλά και περιβαλλοντικά θέματα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση των δήμων και των περιοχών γύρω από το αεροδρόμιο.  
Α. Τα οικονομικά θέματα αφορούν κυρίως στην ενεργοποίηση του Νόμου 2338/95 για τα αντισταθμιστικά οφέλη από την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Επισημαίνεται ότι στη νέα σύμβαση πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για και υποχρεωτική καταβολή – πληρωμή δημοτικών τελών και φόρων στο επίπεδο του 1,5% κατά έτος επί των ακαθάριστων εσόδων. Το Αεροδρόμιο πληρώνει μόνο τον Δημοτικό Φόρο (Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών στεγασμένων και μη) και μέχρι το 0,5% του ετήσιου τζίρου (το 2015 είχε τζίρο 560.000.000€). Σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση, δεν πληρώνει ούτε δημοτικά τέλη ούτε ΤΑΠ. Μετά από τη νέα σύμβαση, όμοροι δήμοι θα πρέπει να εισπράττουν εκτός του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών και ένα δημοτικό τέλος περιβάλλοντος και ανάπτυξης (μέχρι σήμερα επειδή δεν έχουν αποδοθεί στους δήμους οι δημοτικοί φόροι και τα τέλη, εκείνοι έχουν προσφύγει στο ΣτΕ προκειμένου να πετύχουν την ενεργοποίηση της κείμενης νομοθεσίας).
Β. Όσον αφορά στα χωροταξικά θέματα, όλοι γνωρίζετε ότι για το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έχουν δεσμευθεί περίπου 20.000 στρέμματα – η ονομαζόμενη Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (.Π.Α.Α.) –  (10.800 στρέμματα στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, 4.000 στρέμματα στον Δήμο Παιανίας, 3.700 στρέμματα στον Δήμο Κρωπίας και 500 στρέμματα στον Δήμο Μαρκοπούλου). Δεν έχει υπάρξει όμως καμία δέσμευση για το τι θα γίνει με τους ιδιοκτήτες των οποίων τα γεωτεμάχια ανήκουν στη δεσμευμένη ζώνη.  Έχουν γίνει επίσης συγκεκριμένες προτάσεις και για τον τρόπο που θα πρέπει το Αεροδρόμιο να κάνει τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις αλλά και για τις αλλαγές των χρήσεων γης στις παραπάνω περιοχές προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν και να αναβαθμιστούν προς όφελος τόσο των ίδιων των τοπικών κοινωνιών όσο και του Αεροδρομίου. Μέσα στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες χρήσεις γης, συγκεκριμένοι συντελεστές και όροι δόμησης που θα πρέπει να ισχύσουν για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών.
Γ. Έχουν επίσης διατυπωθεί προτάσεις για υλοποίηση κοινών προγραμμάτων για την ανάδειξη και αξιοποίηση των μνημείων της περιοχής, αλλά και των παραγωγικών μονάδων του πρωτογενούς τομέα, των τουριστικών «μονοπατιών» και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος  της περιοχής, καθώς και των χώρων συλλογής, διαχωρισμού και επεξεργασίας των απορριμμάτων. Παράλληλα, έχουν γίνει προτάσεις για άρσεις απαλλοτριώσεων περιοχών όπου υπάρχουν οικίες κτλ.
Βεβαίως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κανένας διάλογος με τη διοίκηση του Αεροδρομίου. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με προτάσεις σε τεχνικό επίπεδο που έχουν κατατεθεί από τους δήμους αλλά και φορείς και συλλογικότητες από τις παραπάνω περιοχές, θα πρέπει να συζητηθούν αυτή την περίοδο με την Κυβέρνηση και τους υπεύθυνους του «Ελ. Βενιζέλος» (στο πλαίσιο της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη) ώστε να περιληφθούν στη νέα σύμβαση που θα διαμορφωθεί.
Η Αττικής υιοθετεί την πρόταση των δήμων και των φορέων της περιοχής για να μπει στη για τη νέα σύμβαση και προτείνει από την πλευρά της τη σύσταση – δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής από το Περιφερειακό Συμβούλιο όπου σε συνεργασία με τους παραπάνω δήμους και τους φορείς της περιοχής, θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο προτάσεων – αιτημάτων που θα υποβληθούν από κοινού στην Κυβέρνηση ώστε να διεκδικήσουμε εν όψει της νέας σύμβασης να συμπεριληφθούν ως όροι αυτής, τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών των δήμων γύρω από το Αεροδρόμιο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ