12.3 C
Keratea
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση ”καταπέλτης” των εργαζομένων ΕΡΓΟΣΕ για την επέκταση του Προαστιακού στο Λαύριο

Πρόσφατα Άρθρα

%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CE%B7+%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%BF+%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%B5%CE%AF+%CF%84%CE%BF+2020

Με αφορμή την από 10/07/2014 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τον σχεδιασμό της επέκτασης του Προαστιακού σιδηροδρόμου από το Κορωπί έως το Λαύριο, για την αποκατάσταση της αλήθειας και την διόρθωση του πλήθους των ανακριβειών που διατυπώθηκαν σε αυτή, κυρίως λόγω της μη πρόσκλησης, με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοΐδη, της μόνης θεσμικά υπεύθυνης για την μελέτη και κατασκευή του έργου ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ αρ. 1213/22-06-09 που με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνει την Σύμβαση που ρυθμίζει τις σχέσεις ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ, στο Άρθρο 3 « για την ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων κατασκευής έργων που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΡΓΟΣΕ», ορίζεται ότι η ΕΡΓΟΣΕ είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την διεκπεραίωση όλων ανεξαιρέτως των διαδικασιών δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής των έργων (όπου ως έργο νοείται η μελέτη, κατασκευή και η προμήθεια υλικών), χωρίς να προβλέπονται άλλες διαδικασίες ενδιάμεσων ελέγχων και εγκρίσεων τεχνικού χαρακτήρα από τον ΟΣΕ, πλην της αρχικής έγκρισης-ανάθεσης του εκάστοτε έργου, στην οποία καθορίζονται πλήρως και τα βασικά λειτουργικά, τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του.

2. Τονίζεται ότι η ΕΡΓΟΣΕ ιδρύθηκε κατ’ επιταγή της ΕΕ για να διαδραματίσει τον ρόλο αυτό προκειμένου η χώρα να εναρμονιστεί με τα ισχύοντα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες διεθνώς, δεδομένου ότι τότε είχε κριθεί πολλαπλώς η ανεπάρκεια της δομής, των μέσων και του διαθέσιμου προσωπικό του για τον συγκεκριμένο σκοπό. Είναι δε σαφές ότι αυτή η ανεπάρκεια του ΟΣΕ είναι πολύ μεγαλύτερη σήμερα, δεδομένου ότι οι δομές και το επιστημονικό προσωπικό του έχουν αποδεκατιστεί λόγω των πρόσφατων περικοπών.

3. Η αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη πλέον εμπειρία και επιστημονική συγκρότηση της ΕΡΓΟΣΕ αποκτήθηκε στα 17 χρόνια λειτουργίας της από την στελέχωση στο σύνολό της με νέο, υψηλής ειδίκευσης και εμπειρίας επιστημονικό προσωπικό από την ελεύθερη αγορά αλλά και με την σημαντική πρόσθετη πρόσκτηση εμπειρίας από το εξωτερικό, μέσω σύμπραξεων με διεθνείς οίκους εξειδικευμένων συμβούλων (Parsons Group International Ltd., Transurb Technirail SA, DB International, Lahmeyer International GmbH, Obermeyer Planen + Betaten GmbH, ILF Consulting Engineers κ.α.). Εμπειρία και εξειδίκευση για την οποία έχουν επενδυθεί στις σχετικές συμβάσεις έως και σήμερα περί τα 36.000.000€ από τους Έλληνες φορολογούμενους.

4. Συνεπώς, καταγγέλλουμε τον θεσμικά αδόκιμο, ουσιαστικά αντιπαραγωγικό, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνο για την επιτυχημένη και ορθή αξιοποίηση του υστερήματος του Ελληνικού λαού, αποκλεισμό της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία αποτελεί τον αρμόδιο και αποκλειστικό εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο του και της Πολιτείας όσον αφορά την μελέτη και κατασκευή της σιδηροδρομικής Υποδομής.

5. Προς άρση των ανακριβειών που διατυπώθηκαν σχετικά με τα ποιοτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου της επέκτασης του Προαστιακού στο Λαύριο και της αναμενόμενης επακόλουθης σύγχυσης που προκαλείται εξ αυτών, διευκρινίζουμε κατηγορηματικά ότι:

  •  Δεν υφίσταται, παρά τα κατ’ επανάληψη δηλωθέντα, κανένα δίλημμα ύπαρξης δύο «εναλλακτικών» λύσεων για το εν λόγω έργο, δηλαδή η κατά μαγικό τρόπο «Φθηνή Λύση ΟΣΕ» κόστους 140 εκατ. € με μέγιστη ταχύτητα 120χλμ/ω, έναντι της δήθεν «Ακριβής Λύσης ΕΡΓΟΣΕ» κόστους 280 εκατ. € με μέγιστη ταχύτητα 160χλμ/ω και όφελος χρόνου μετάβασης της τάξης μόλις του 1’ έναντι της πρώτης. Υπάρχει μόνο ο ορθός σχεδιασμός της ΕΡΓΟΣΕ, για ένα έργο με τα συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει εγκρίνει για χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τις καθορισμένες εγγράφως από το 2006 (όπου ξεκίνησαν οι μελέτες) απαιτήσεις του ΟΣΕ, τις εγκεκριμένες έως σήμερα τεχνικές μελέτες, τα εμπλεκόμενα έργα άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου στην περιοχή και, κυρίως, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτές καθορίστηκαν κατόπιν πολυετούς διαβούλευσης και εντάσσονται στους πρόσφατα προεγκεκριμένους (2013) με Υπουργική Απόφαση Περιβαλλοντικούς Όρους.

  •  Πρέπει να επισημανθεί ότι η αναφορά του σε δήθεν λύση «με τα μισά χρήματα», συνολικού προϋπολογισμού μόλις 140εκ είναι απολύτως έωλη, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει το κόστος των απαραίτητων απαλλοτριώσεων, το οποίο η ΕΡΓΟΣΕ αλλά και ανεξάρτητοι πιστοποιημένοι εκτιμητές προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση σημαντικά άνω των 100 εκατ. €. Συνεπώς, η αρχική προεκτίμηση της ΕΡΓΟΣΕ για έργο συνολικού ύψους 280 εκ €, συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων (παρά τα ανακριβώς περί του αντιθέτου δηλωθέντα από τον Πρόεδρο του ΟΣΕ), αποτελεί την μοναδική έως σήμερα διαθέσιμη και βάσει μελετών επιστημονικά τεκμηριωμένη προεκτίμηση.

  •  Τα ανωτέρω έχουν αποτυπωθεί εγγράφως επανειλημμένα στην πολύμηνη αλληλογραφία της ΕΡΓΟΣΕ με τον και την ΕΔΑ Μεταφορών του ΥΠΥΜΕΔΙ και ειλικρινά απορούμε για την παράλογη ανοχή του Υπουργείου στην συνεχιζόμενη καταφανή υπονόμευση του συγκεκριμένου έργου. Μήπως τελικά τα πραγματικά κίνητρα πίσω από όλα αυτά είναι η σύμπραξη της παρούσας πολιτικής ηγεσίας στην διαχρονική στρατηγική επιδίωξη ορισμένων κύκλων για αποδυνάμωση και απαξίωση του παραγόμενου έργου της ΕΡΓΟΣΕ, με σκοπό την πολυπόθητη για κάποιους εκχώρηση της διαχείρισης των σχετικών κοινοτικών κονδυλίων σε ιδιωτικά συμφέροντα;

6. Προκαλεί ωστόσο προφανή απορία, γιατί ο επιδιώκει επίμονα (από την φάση δημοπράτησης των προμελετών ακόμη) την κατάργηση στάσεων και των περισσότερων ανισόπεδων διαβάσεων στην πυκνοκατοικημένη και ταχέως αναπτυσσόμενη ανατολική Αττική των 200.000 κατοίκων, την ίδια στιγμή που μόλις πρόσφατα και με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου, προκήρυξε μελέτες ύψους 10 εκ € στο τμήμα Δράμα – Παρανέστι – Σταυρούπολη, για την κατασκευή νέων στάσεων και την πλήρη ανισοπεδοποίηση των αγροτικών οδών, σε δεκάδες χιλιόμετρα σιδ/κης γραμμής εν μέσω αγρών και δασών. Θεωρούμε ότι η αντίφαση αυτή θα έπρεπε να προβληματίσει ιδιαίτερα τον κ. Υπουργό, τόσο για τα πραγματικά κίνητρα των ενστάσεων του ΟΣΕ, όσο και λόγω της δεδηλωμένης ευαισθησίας του έναντι των «φαραωνικών σχεδιασμών» και της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.

7. Σε κάθε περίπτωση όμως, η οποιαδήποτε για το πραγματικό κόστος του έργου είναι εκ των πραγμάτων άκαιρη και πρόωρη. Αποτελεί αντικείμενο της τελικής φάσης σχεδιασμού του έργου, καθώς η υφιστάμενη ωριμότητα μελετών (αναγνωριστικές μελέτες) δεν επιτρέπει ούτως ή άλλως τον ακριβή προσδιορισμό του τελικού κόστους.


Για τον καθορισμό αυτού απαιτείται κατ’ ελάχιστον η εκπόνηση της Β’ φάσης μελετών (προμελέτες), η έγκαιρη δημοπράτηση της οποίας από την ΕΡΓΟΣΕ εμποδίζεται ήδη επί έναν ολόκληρο χρόνο από το Υπουργείο λόγω της ακατανόητης αποδοχής των αβάσιμων και προσχηματικών ενστάσεων του ΟΣΕ, με ορατό πλέον τον κίνδυνο απώλειας των εγκεκριμένων κοινοτικών πιστώσεων των μελετών και κατ’ επέκταση την απώλεια της δυνατότητας χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου έως το 2020. Από πού λοιπόν θα πρέπει να ζητηθούν ευθύνες για αυτό κ. Υπουργέ;

Κατόπιν αυτών, απαιτούμε από τον κ. Υπουργό να επανελέγξει ψύχραιμα την τεκμηρίωση και ορθότητα της ατελούς και εν γένει εσφαλμένης πληροφόρησης που του έχει δοθεί έως τώρα και την οποία, ατυχώς, υιοθέτησε άκριτα και μετέφερε αυτούσια στην Επιτροπή αλλά και τους εκπροσώπους των φορέων που παρακολούθησαν την συγκεκριμένη συνεδρίαση και να ανασκευάσει δημοσίως την απαράδεκτη στάση του έναντι της ΕΡΓΟΣΕ.
Ο σχεδιασμός μεγάλων έργων υποδομής που θα καθορίσουν το μέλλον ολόκληρων περιοχών της χώρας για τις επόμενες γενιές, δεν επιτρέπεται να γίνεται με επιπόλαιους εντυπωσιασμούς στη βάση προσωπικών στρατηγικών ορισμένων υπηρεσιακών παραγόντων, με προχειρότητα και ερήμην της απαραίτητης επιστημονικής επάρκειας, γνώσης και τεκμηρίωσης, η οποία πρέπει να παρέχεται από τους θεσπισμένους από την Πολιτεία καθ’ ύλην αρμόδιους και υπεύθυνους προς τον σκοπό αυτό φορείς.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καλούμε τη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ να αρθεί επιτέλους στο ύψος των ευθυνών της και των περιστάσεων για την αποκατάσταση και διαφύλαξη της εκπροσώπησης και θεσμικής θωράκισης του ρόλου της Εταιρείας, που αποτελεί εν τέλει και διαφύλαξη των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου.

Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε για την παροχή σε κάθε ενδιαφερόμενο πιο εξειδικευμένων πληροφοριών επί του θέματος, σε σχετική ενδεχόμενη τύπου.

ypodomes.com

Διαβάστε σχετικά:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 10 Ιουλίου στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προεδρεύοντος του Βουλευτή κ. Γ. Βλάχου, σύσκεψη μεταξύ του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Μ…
               Οριστικοποιήθηκε η επέκταση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου από το Κορωπί έως το λιμάνι του Λαυρίου, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 10 Ιουλίου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγω…
Ο Προαστιακός θα φτάσει στο Λαύριο. Για ακόμη μια φορά εξαγγέλθηκε η επέκταση του Προαστιακού, από το Κορωπί στο Λαύριο, με νέο ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. …
To forkeratea.com βρέθηκε στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης 27 Αυγούστου όπου και συζητήθηκε το ζήτημα της χάραξης της γραμμής του Προαστιακού Κορωπί-Λαύριο μήκους περίπου 31 χλμ. και πλάτου…
Την Πέμπτη 10 Ιουλίου, σύμφωνα με πολύ ασφαλείς πληροφορίες του ypodomes.com θα γίνει η επίσημη παρουσίαση στη Βουλή των Ελλήνων από τον Υπουργό Υποδομών, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και με τον Πρόεδρο και Διε…

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ