Έφθασαν στο Λαύριο τα υποβρύχια καλώδια για την υποθαλάσσια διασύνδεση της Νέας Μάκρης με τον Πολυπόταμο της Εύβοιας

ΕΩΣ το τέλος του 2013 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και να έχει ηλεκτριστεί η υποθαλάσσια διασύνδεση της Νέας Μάκρης με τον Πολυπόταμο της Εύβοιας. Το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της κατασκευής του και προχθές έφτασε στο λιμάνι του Λαυρίου το νορβηγικό πλοίο «C/SNEXANSSKAGERRAK» με τα υποβρύχια καλώδια. Η διαδικασία πόντισης των ηλεκτρικών καλωδίων στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Εύβοιας και της Νέας Μάκρης θα ξεκινήσει την Πέμπτη 14 Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του έργου γίνεται από τη θυγατρική της ΔΕΗ που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του δικτύου υψηλής τάσης ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το κόστος της διασύνδεσης ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και η κατασκευή της θα διευκολύνει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τα ιδιωτικά αιολικά πάρκα που είναι εγκατεστημένα στη Νότια Εύβοια. 


Με την ολοκλήρωση της εναέριας γραμμής μέχρι τη Νότια Εύβοια και την εγκατάσταση των υπόγειων καλωδίων στη Νέα Μάκρη το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμο να ηλεκτριστεί πριν από το τέλος του 2013.

http://www.express.gr/

  ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ