Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο”ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ και παρατηρήσεων επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων στη μελέτη:
«Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” (πρώην) Δήμου Κερατέας»

Οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής καλούνται να προσέλθουν έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, ώρες 08.00 έως 13.00) προκειμένου να υποβάλλουν σε ειδικό έντυπο την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις, όσον αφορά το ακίνητο τους,  επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, τα οποία συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας που συγκεντρώθηκαν στην Α’ Ανάρτηση, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση τους.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.94 Υπουργική Απόφαση είναι:
  1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
  2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτρης Λουκάς
  ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ: Δεν μπορεί ένας ψεύτης δήμαρχος, να υπερασπιστεί το συμφέρον του τόπου μας.