Διευκρινίσεις για την πληρωμή του χαρατσιού

Διευκρινίσεις για την εξόφληση του έκτακτου Ειδικού Τέλους
Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων επιφανειών (το γνωστό χαράτσι στα ακίνητα)
δίνει το υπουργείο Οικονομικών με ειδική εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες
τις εφορίες.

Στην εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:

 – Όταν ο φορολογούμενος δικαιούται πλήρους απαλλαγής από το χαράτσι
(ανάπηροι κ.ά) υποβάλει σχετική αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρμόδια
εφορία προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η διαφορά σε
σχέση με πέρυσι είναι ότι ο φορολογούμενος δεν απαιτείται να καταβάλει
κάποια δόση του τέλους όπως έγινε πέρυσι.

Ο φορολογούμενος που δικαιούται μειωμένο τέλος (άνεργοι κ.ά.) θα
πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση επανακκαθάρισης του τέλους στην εφορία
προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Στη συνέχεια εφόσον η εφορία
κρίνει ότι ο φορολογούμενος δικαιούται μειωμένο τέλος  προβαίνει σε νέα
εκκαθάριση του τέλους. Στη συνέχεια ο φορολογούμενος καταβάλει την
τρέχουσα δόση και τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις που έχει προκύψει μετά τη
νέα εκκαθάριση.

Ο φορολογούμενος που επιθυμεί να αποκοπεί το χαράτσι από το λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος προσέρχεται στην αρμόδια εφορία καταβάλει την
τρέχουσα και τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις του 2011 (φετινό χαράτσι) και το
υπόλοιπο τέλος βεβαιώνεται στην εφορία. Εφόσον ο φορολογούμενος δηλώνει
αδυναμία καταβολής ολόκληρου του τέλους και επιθυμεί να αποκοπεί το
τέλος από το λογαριασμό της ΔΕΗ, θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 50
ευρώ προκειμένου  να βεβαιωθεί το υπόλοιπο τέλος στην εφορία.
Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που επικαλούνται αδυναμία πληρωμής του
τέλους λόγω διαβίωσης τους σε μειονεκτικές οικονομικά και κοινωνικά
συνθήκες (όπως ορίζει ο νόμος για το χαράτσι) μπορούν να υποβάλουν
σχετική αίτηση και την απόφαση θα λάβει ο προϊστάμενος της εφορίας
.

  «Σταθμός» για την Ολυμπιακή Φλόγα ο Δήμος Λαυρεωτικής! (Βίντεο)

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος απαιτεί να αλλάξει προμηθευτή
ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει το τέλος να έχει εξοφληθεί και η αρμόδια
εφορία χορηγεί σχετική βεβαίωση την οποία παραδίδει στον φορολογούμενο
.
 http://www.protothema.gr

Σχόλια μέσω facebook