Φοβόλες και αυτοδιαχείριση των απορριμμάτων

Την περιοχή Φοβόλες πλησίον της παλιάς ΧΑΔΑ υποδεικνύει ο Δήμος Λαυρεωτικής ως χώρο των εγκαταστάσεων για τη διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων. 
Προϋπόθεση για τη λειτουργία του ολοκληρωμένου και σύγχρονου αυτού συστήματος, δυναμικότητας 60.000-80.000 τόνων ετησίως, είναι να αποτελεί ο ίδιος ο Δήμος, βασικός διαχειριστής του. 
 
Η παραπάνω θέση αποτελεί εναλλακτική της προηγούμενης για το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) την οποία είχαν προτείνει πρόσφατα στους συναρμόδιους υπουργούς και είχαν αναλύσει κυρίως στην υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη και στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Η. Λιακόπουλο.

Το ζήτημα τέθηκε υπό συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ενόψει του περιφερειακού συμβουλίου της Πέμπτης με κύριο θέμα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

  Πρόσκληση και θέματα της 10ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής στις 5 Ιουνίου 2020