Ο πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Γιάννης Σγουρός, απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Αττικής

Πρόσφατα Άρθρα  • Θα εφαρμοστεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ) είναι νόμος του κράτους (1,35 εκ. τόνοι θα επεξεργάζονται στα 4 εργοστάσια).

  • Ο Δήμος Φυλής (η Κερατέα;;) δεν θα διαχειριστεί τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.

  • Μόνη εφικτή λύση η κατασκευή των εργοστασίων με ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα) και με συμβάσεις 27 ετών.  • Ανέφικτη η δημιουργία μικρών μονάδων για την επεξεργασία των απορριμμάτων κάθε δήμου.  • Δεν απαιτείται η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ αφού δεν έχει αναθεωρηθεί ο Εθνικός Σχεδιασμός.  • Ο ΕΔΣΝΑ και οι υπηρεσίες του, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εποπτεύουν τους ιδιώτες.Τι γίνεται σήμερα με την επεξεργασία των απορριμμάτων;
Σήμερα υπάρχει μία εγκατάσταση επεξεργασίας και χώρος ταφής μόνο στη Φυλή καθώς και σκόρπιες παράνομες χωματερές.
Ποιος σχεδιασμός υπάρχει;
Δημιουργούμε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις όχι μόνο στη Φυλή αλλά και στο Γραμματικό και τη Κερατέα.
Δηλαδή, γίνεται εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ), είναι ψηφισμένος από τη Βουλή, νόμος του κράτους.
Παράλληλα, κάνουμε περιβαλλοντική αποκατάσταση σε όλες τις παράνομες χωματερές της Αττικής.
Ποιοι αντιδρούν και γιατί;
Ο Δήμος Φυλής και η ΠΟΕ-ΟΤΑ για διαφορετικούς λόγους. Ο Δήμος ζητάει να διαχειριστεί ο ίδιος τις εγκαταστάσεις και η ΠΟΕ-ΟΤΑ να συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς να θάβονται τα σκουπίδια χωρίς επεξεργασία.
Επίσης, ορισμένες οικολογικές οργανώσεις και πρόσωπα ισχυρίζονται ότι με διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση μόνο μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα.
Η διεθνής εμπειρία και γνώση αποδεικνύει ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Εμείς προωθούμε ανάλογα προγράμματα, αφορούν τις ποσότητες των απορριμμάτων που δεν θα πηγαίνουν για επεξεργασία στα εργοστάσια.
Από τα 2 εκ. τόνους απορριμμάτων της Αττικής το 1,35 εκ. τόνοι θα επεξεργάζονται στα 4 εργοστάσια και οι υπόλοιποι 650.000 τόνοι θα επεξεργάζονται με διαλογή στην πηγή, δημιουργία Πράσινων Σημείων και στα ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών). Όλα αυτά περιλαμβάνονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) υλοποιούμε.
Τι λέει συγκεκριμένα η ΠΟΕ-ΟΤΑ;
Η στάση της ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι περίεργη, αφού προβάλλει αιτήματα δεν έχουν καμία σχέση με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι διατηρούν τις θέσεις εργασίας, που αναμένεται μάλιστα να αυξηθούν, και τις αποδοχές τους.
Επίσης, ισχυρίζεται πολλαπλασιασμό του κόστους, ενώ έχουμε ήδη απαντήσει ότι αυτό δεν ισχύει και οι υπολογισμοί κάνουν είναι τελείως λανθασμένοι, αφού υπολογίζουν ότι το κόστος των 27 ετών λειτουργίας θα πληρωθεί από τους δημότες σε 1 χρόνο. Παράλογος και εξωφρενικός υπολογισμός.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ προβάλλει θέσεις αφορούν τις διαγωνιζόμενες εταιρείες και την τεχνολογία που διαθέτουν και όχι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Γιατί πάλι στη Φυλή; Τι λέει ο Δήμος Φυλής;
Ο Δήμος Φυλής δεχόταν μέχρι πρότινος τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, με την προϋπόθεση να γίνουν εγκαταστάσεις και στο Γραμματικό και στην Κερατέα, όπως προβλεπόταν.
Τώρα, έχουμε ήδη δημοπρατήσει το Γραμματικό και την Κερατέα, άλλαξε στάση και θέλει όχι μόνο να μην γίνουν τα νέα έργα αλλά να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση των υφισταμένων εγκαταστάσεων.
Ο Δήμος μέχρι σήμερα έχει πάρει από τον ΕΔΣΝΑ 560 εκατομμύρια ευρώ. Η κατάσταση επικρατεί στο χώρο έξω από τις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ και είναι αρμοδιότητας του Δήμου Φυλής είναι άθλια. Προκύπτει άμεσα το ερώτημα τι έγιναν τόσα εκατομμύρια; Αν ο Δήμος με τόσα χρήματα δεν κατάφερε το απλό, να καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο, πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί τις εγκαταστάσεις;
Πόσο θα κοστίσει στους πολίτες;
Κριτήριο των διαγωνισμών είναι το χαμηλότερο κόστος με την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το κόστος θα είναι όσο περίπου και σήμερα, γιατί θα προκύψουν προϊόντα θα παράγουν έσοδα.
Τι θα δώσει η επεξεργασία απορριμμάτων;
Θα καθοριστεί από το διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας μπορεί να είναι προϊόντα ανακύκλωσης, καύσιμη ύλη και ενέργεια, ανάλογα με την τεχνογνωσία που θα προκριθεί και θα τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους.
Γιατί με ΣΔΙΤ;
Το κόστος των εργοστασίων αγγίζει το 1 δις ευρώ. Από το ΕΣΠΑ διατίθενται 200 εκ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 800 εκ. ευρώ θα αντληθούν από τον ιδιωτικό τομέα με τη διαδικασία της σύμπραξης.
Αυτή είναι η μόνη εφικτή λύση, αφού το χρεωμένο κράτος δεν έχει άλλους πόρους να διαθέσει, ενώ ταυτόχρονα η επένδυση θα βοηθήσει την εθνική οικονομία να προχωρήσει στο δρόμο της ανάπτυξης.
Γιατί δεν προτιμήθηκαν μικρότερες και περισσότερες μονάδες;
Γιατί τόσες μονάδες προβλέπει ο σχεδιασμός. Καμία μελέτη δεν τεκμηριώνει περισσότερες και μικρότερες μονάδες. Η χωροθέτηση περισσότερων μονάδων είναι ανέφικτη. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να κατασκευαστεί μία μονάδα σε κάθε δήμο, προφανώς εθελοτυφλούν, αν δεν παραπλανούν σκόπιμα.
Προβλέπεται κομποστοποίηση;
Ναι, προβλέπονται 3 μονάδες, μία σε κάθε περιοχή.
Τι δράσεις πρόληψης προωθείτε;
Καταρχήν, απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάρτιση εθνικού προγράμματος πρόληψης.
Εμείς, ως Περιφέρεια Αττικής, ήδη έχουμε προχωρήσει στην επεξεργασία και κατάρτιση προτάσεων σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης και έχουμε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές.
Στον τομέα αυτό είμαστε μπροστά, αφού η προθεσμία για τον σχεδιασμό του προγράμματος είναι μέχρι τέλος του 2013.
Η Ευρώπη προτείνει ιεραρχικά πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και τελευταία τη διάθεση με τη μέθοδο της ταφής. Τι δράσεις προωθείτε ανά βαθμίδα ιεραρχίας;
Για την πρόληψη καταρτίζουμε προτάσεις σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.
Για την επαναχρησιμοποίηση ο Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία Πράσινων Σημείων.
Για την ανακύκλωση πέραν των υφισταμένων συστημάτων ανακύκλωσης, όπως οι μπλε κάδοι, τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και τα ειδικά συστήματα ανακύκλωσης, θα προχωρήσουμε τη Διαλογή στην Πηγή.
Για την ανάκτηση προωθούμε την κατασκευή 4 εργοστασίων επεξεργασίας που ήδη δημοπρατούμε.
Για την κομποστοποίηση προωθούμε την κατασκευή 3 εργοστασίων κομποστοποίησης, που περιλαμβάνονται στις δημοπρασίες που κάνουμε για τα εργοστάσια επεξεργασίας.
Τέλος, η διάθεση του υπολείμματος της επεξεργασίας, που θα είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα των παραγόμενων απορριμμάτων και θα είναι αδρανές υλικό, θα απαιτεί ελάχιστο χώρο διάθεσης.
Γιατί εργοστάσια επεξεργασίας και όχι εργοστάσια ανακύκλωσης και κομποστοποίησης;
Τα εργοστάσια επεξεργασίας θα κάνουν πρώτα ανακύκλωση και στη συνέχεια θα επεξεργάζονται τα υπόλοιπα απορρίμματα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.
Μαζί με τα 4 εργοστάσια επεξεργασίας δημοπρατούμε και 3 εργοστάσια κομποστοποίησης.
Υπάρχουν ποινικές ρήτρες, αν δεν συμπληρώνεται ο όγκος των απορριμμάτων προς επεξεργασία; Θα μετακυλίονται τα ποσά αυτά στους πολίτες;
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε προβλέπεται η ανάληψη τέτοιας δέσμευσης και όσοι το ισχυρίζονται ψεύδονται.
Οι υφιστάμενες ποσότητες απορριμμάτων υπερκαλύπτουν τις ποσότητες που θα μπορούν να επεξεργάζονται τα 4 εργοστάσια.
Οι πολίτες θα ωφεληθούν από τη λειτουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας που θα παράγουν από τα σκουπίδια χρήσιμα υλικά ή/και ενέργεια.
Τι είναι και γιατί προτιμήθηκε ο ανταγωνιστικός διάλογος;
Είναι ο σύγχρονος τρόπος διαγωνισμού που ακολουθείται για την περίπτωση πολύπλοκων και σύνθετων έργων σε όλη την Ευρώπη και είναι νόμος του Ελληνικού κράτους.
Γιατί οι συμβάσεις θα έχουν δέσμευση 27 χρόνων;
Για να υπάρχει μικρότερη επιβάρυνση στην αποπληρωμή του έργου, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, χωρίς άλλα δημόσια έξοδα για συντήρηση και λειτουργία.
Γιατί δεν αναθεωρήθηκε ο ΠΕΣΔΑ; Έχει λήξει; Γιατί εφαρμόζετε έναν αναχρονιστικό ΠΕΣΔΑ;
Διότι δεν απαιτείται η αναθεώρησή του, αφού δεν έχει αναθεωρηθεί ο Εθνικός Σχεδιασμός. Εξ άλλου είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει, όπως ψευδέστατα ισχυρίζονται ορισμένοι. Είναι νόμος του Κράτους και έχουμε υποχρέωση να τον εφαρμόσουμε. Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι είναι αναχρονιστικός.
Τι ισχυρίζονται οι οικολόγοι / οικολογικές οργανώσεις; Τι απαντάτε;
Οι απόψεις είναι πολλές και διίστανται. Από την άποψη ότι κάθε Δήμος πρέπει να διαχειριστεί τα δικά του απορρίμματα έως την άποψη ότι πρέπει να ακολουθήσουμε πολιτικές αποτροπής της παραγωγής αποβλήτων και μόνο ή τις απόψεις να ασχοληθούμε με τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση και μόνο και τίποτε άλλο.
Όμως πουθενά στον κόσμο δεν διαχειρίζονται τα απορρίμματα έτσι.
Η σύγχρονη αντίληψη είναι πως τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα αλλά αποτελούν Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας.
Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή στη σύμβαση με τους ιδιώτες π.χ. αν κηρυχθούν έκπτωτοι; Θα διαταραχθεί η διαχείριση των απορριμμάτων όλης της Αττικής;
Αν συμβεί αυτό, που το απεύχομαι, τότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης για μία μεταβατική περίοδο έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα.
Ιδιωτικοποιείται το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων;
Σε καμία περίπτωση.
Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι το σύστημα συλλογής αφορά τους Δήμους και δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα επεξεργασίας που αφορά τον ΕΔΣΝΑ και για το οποίο γίνονται οι διαγωνισμοί για τα 4 εργοστάσια.
Έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι οι εργαζόμενοι διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους και τις αποδοχές τους. Δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας.
Πρέπει να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι του ΕΔΣΝΑ και ο συνδικαλιστικός τους φορέας στηρίζουν την προσπάθειά μας.
Ποιες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περιοχές από τη λειτουργία των εργοστασίων; Θα δίνονται αντισταθμιστικά;
Η Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Ευρωπαϊκή και Ελληνική, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. Με την κατασκευή και λειτουργία των 4 εργοστασίων βελτιώνονται οι συνθήκες σε σχέση με την απλή υγειονομική ταφή.
Τα αντισταθμιστικά πρέπει να δίνονται στους Δήμους που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις, για να προωθούν δράσεις για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της περιοχής τους.
Ο ΕΔΣΝΑ έχει δώσει μέχρι σήμερα ποσά που ξεπερνούν το 1 δις ευρώ. Ποσά μυθικά. Το ερώτημα είναι τι τα έκαναν τα χρήματα αυτά; Πώς τα αξιοποίησαν; Βελτίωσαν τη ζωή των δημοτών ή πήγανε χαμένα; Κάποιος πρέπει να απαντήσει.
Ποιος θα ελέγχει / εποπτεύει τους ιδιώτες;
Ο ΕΔΣΝΑ και οι υπηρεσίες του αλλά και οι υπηρεσίες που έχουν τη διαχείριση του ΕΣΠΑ και βεβαίως όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους, όπως οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Τέλος, έλεγχο θα ασκούν και οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι μεγαλοκατασκευαστικές εταιρείες που κατέθεσαν προτάσεις είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Πώς το σχολιάζετε;
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να πω ότι με βάση τα στοιχεία των μέχρι σήμερα διαγωνισμών όλοι αυτοί που φωνασκούσαν για τις Γερμανικές κατασκευαστικές εταιρείες, για τον Φούχτελ και τον Ράιχενμπαχ και για όλα αυτά θα πρέπει να ζητήσουν μία μεγάλη συγγνώμη από τους πολίτες, γιατί διαψεύστηκαν οικτρά.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι μεγάλη και αυτό εγγυάται ότι θα υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός προς όφελος του πολίτη.
Η συμμετοχή ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού ελληνικού εταιρειών είναι θετικό μήνυμα για ανάκαμψη ενός κλάδου που είναι η ατμομηχανή της εθνικής οικονομίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ