Πρόσληψη ενός ατόμου από το ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ του δήμου Λαυρεωτικής

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην Κερατέα Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής (για το ΚΑΠΗ Λαυρίου) Λαύριο ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστών/-τριών) 8 μήνες 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

http://www.lavreotiki.gr/

Σχόλια μέσω facebook
  Αστυνομικοί με πολιτικά σε ρόλο χούλιγκαν σπάνε ΙΧ και ρίχνουν χημικά στη Χίο πριν την αποχώρησή τους!