ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

(για παιδιά γεννημένα το 2011)

α. Πιστοποιητικό γέννησης, ή ληξιαρχική Πράξη γέννησης για τους αλλοδαπούς μαθητές/μαθήτριες , επίσημα μεταφρασμένα.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από τον παιδίατρο. Θα δοθεί από το Σχολείο.
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του γονέα ή ενοικιαστήριο κατατεθειμένο στην εφορία ή φωτοτυπία της σελίδας της φορολογικής δήλωσης 2015 ή 2016 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας του γονέα.) Σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής κατοικίας, θα χρειαστούν περισσότερα δικαιολογητικά.
ε. Η Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου θα προσκομιστεί μετά την έκδοσή της από τα νηπιαγωγεία (15 Ιουνίου )

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-2018 για όλα τα σχολεία του Κορωπίου θα πραγματοποιηθούν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου, Ανδρούτσου 7, ΤΗΛ: 2106623613, από τις 2 έως 19 Μαϊου και ώρες: 10:00 – 11:30.

  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς