Εκτός προδιαγραφών το «κύτταρο» Φυλής

Σαν να μην έφθαναν όλα, η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο, για τον τρόπο λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής. Οπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το «κύτταρο» του ΧΥΤΑ στη Φυλή δεν λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά ως μια κοινή χωματερή, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον. 
Η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει με τρόμο το ενδεχόμενο να ζητηθεί το κλείσιμο του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ, καθώς οι άλλοι δύο (Γραμματικό, Κερατέα) δεν έχουν κατασκευαστεί και επομένως ολόκληρη η Αττική θα έμενε ουσιαστικά… χωρίς να έχει τι να κάνει τα σκουπίδια της!
Το «κύτταρο» της Φυλής είναι ουσιαστικά προέκταση της χωματερής των Ανω Λιοσίων. Κατασκευάστηκε με κατεπείγουσες διαδικασίες, καθώς έπρεπε να βρεθεί χώρος για τα απορρίμματα της πρωτεύουσας, με δεδομένο τον υπερκορεσμό του ΧΥΤΑ Λιοσίων. 
Η παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο για τη Φυλή αποφασίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Είχαν προηγηθεί έλεγχοι από κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του δεν ανταποκρίνεται στις κατευθύνσεις των Οδηγιών 99/31/ΕΚ και 2006/12/ΕΚ: Το λεγόμενο «κύτταρο» της Φυλής όντως σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Ωστόσο, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί ως ΧΥΤΑ, αλλά ως χωματερή, αφού τα απορρίμματα που δέχεται δεν υπόκεινται καμία επεξεργασία. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, στη χωματερή καταλήγουν ειδικές κατηγορίες αποβλήτων, τα οποία οι χώρες της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένες να διαχειρίζονται με ειδική διαδικασία και όχι να απορρίπτουν. 
Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. μπορεί να ζητήσει όχι μόνο την επιβολή προστίμου στη χώρα μας για τη Φυλή, αλλά και την επιστροφή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς ο ΧΥΤΑ χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής.
ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  Πρωτοβουλίες για σχεδιασμό έργων στη Νοτιοανατολική Αττική στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης ανάπτυξης.