Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

Σημαντικά θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής:
Μεταξύ άλλων είναι η επιχορήγηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων καθώς και η λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού χώρου στον  Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών- Δράση χωρίς μεσάζοντες «Απευθείας», θέμα το οποίο απορρίφθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Κερατέας και ψηφίστηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Λαυρίου.

Ακολουθεί η πρόσκληση για την Συνεδρίαση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 06η Απριλίου 2015, ημέρα Μ.Δευτέρα  και ώρα 17:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες.
  2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού εξόδων παράστασης που θα λαμβάνουν μηνιαίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ».
  3. Έγκριση πρώτης (1ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2015.
  4. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων Δήμου Λαυρεωτικής, οικον. έτους 2015.
  5. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού χώρου αναφορικά με το υπ. αριθ.πρωτ.4915/13-03-2015 αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Παραγωγών- Δράση χωρίς μεσάζοντες «απευθείας».
  6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τμήματος κληροτεμαχίου άνευ ανταλλάγματος της ΔΕ Λαυρεωτικής, που βρίσκεται στη θέση ΄΄Πάνορμος΄΄ (κληροτεμάχιο αριθ.154 Διανομής Υπουργείου Γεωργίας έτους 1949 (Τμήμα Σουνίου) στον κ. Χατζηγεωργίου Χρήστο για τοποθέτηση τροχοβίλας, εξαιτίας ύπαρξης σοβαρών κινδύνων, που προκύπτουν από τη διαμονή στην οικία του. 
  7. Λήψη απόφασης για σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Λαυρεωτικής για την υπογραφή του.
Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).
                                                                                           
                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ

Διαβάστε σχετικά:

  Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Λαυρίου σχετικά με την λειτουργία του

Τοπικό Συμβούλιο Κερατέας: Ομόφωνη καταψήφιση της παραχώρησης χώρου για την διάθεση προϊόντων στην Κερατέα και μομφή κατά της προέδρου.Τοπικό Συμβούλιο Κερατέας: Ομόφωνη καταψήφιση της παραχώρησης χώρου για την διάθεση προϊόντων στην Κερατέα και μομφή κατά της προέδρου.

Από προηγούμενη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Κερατέας Κείμενο: Παναγιώτης Αθανασίου Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στην συνεδρίαση του