12.3 C
Keratea
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Αντιδήμαρχοι των 600 ευρώ. ”Σφαγή” στους μισθούς των αιρετών φέρνει το νέο σχέδιο νόμου

Πρόσφατα Άρθρα

Νέο “τσουνάμι” στον χώρο της Αυτοδιοίκησης προκαλεί το νόμου «αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α, ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» καθώς γίνεται κυριολεκτικά «σφαγή» στους μισθούς των αντιδημάρχων προκειμένου να επανέλθει η μισθοδοσία για τους άμισθους αντιδημάρχους.

Πρόκειται για μια μείωση που κυμαίνεται από 25% – 30% της αντιμισθίας του Δημάρχου.  Αυτό σημαίνει ότι οι αντιδήμαρχοι δεν θα λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας του δημάρχου, αλλά το 25% ή το 30%!
Αντιδημάρχοι 600 – 900 ευρώ
Αν τελικά ψηφιστεί το επίμαχο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, τότε θα μιλάμε για αντιδημάρχους των 600 ευρώ ή 700 ευρώ ή 900 ευρώ/μήνα, γεγονός που έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στον χώρο της Αυτοδιοίκησης και με την επισήμανση … « αν αξίζει στο άμεσο μέλλον να είσαι αντιδήμαρχος των 600 ευρώ, τη στιγμή μάλιστα που «σηκώνουν» τεράστιες ευθύνες (διοικητικές, αστικές και ποινικές) καθημερινά.
“Διάλυση της Αυτοδιοίκησης”
Το μεγάλο μαχαίρι στους μισθούς των αντιδημάρχων αφορά τους δήμους άνω των 2. κατοίκων και μέχρι 200.000 κατοίκων. Για διάλυση της Αυτοδιοίκησης κάνουν λόγο οι εμπλεκόμενοι, με την ΚΕΔΕ να καθορίζει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της, στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στην Αθήνα.
Το επίμαχο θέμα φαίνεται να έχει έντονο παρασκήνιο, με δεδομένη την πρόσφατη στάση του υπουργείου Εσωτερικών να υπάρξουν μειώσεις στους μισθούς των δημάρχων ώστε να καλυφθούν οι άμισθοι αντιδήμαρχοι, εξέλιξη που επίσης πυροδότησε έντονες αντιδράσεις που οδήγησαν τελικά στην «κατακρεούργηση» των μισθών των αντιδημάρχων.
Το neakriti.gr δημοσιεύει το νόμου όπως και την αιτιολογική έκθεση του υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 59
Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων
1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
2.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο λαμβάνουν οι αντιδήμαρχοι των δήμων με πληθυσμό άνω των 200. κατοίκων, οι αντιδήμαρχοι δήμων που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,  καθώς και ο αντιδήμαρχος δημοτικής κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού κατά το άρθρο 207.
β. Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις, οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο. Στους υπόλοιπους  δήμους οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο.
3.Οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο».
4.Στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος  με αριθμό 9, ως εξής :
«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι 4 συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ».

Το παρασκήνιο
Για το επίμαχο ζήτημα υπήρξε έντονο παρασκήνιο ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα μιας βδομάδας υπήρξαν «ανατροπές» που ανάβουν ακόμη μεγαλύτερες «φωτιές» στον χώρο της Αυτοδιοίκησης.
Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Αρχικό αίτημα της ΚΕΔΕ ήταν η επαναφορά της μισθοδοσίας των άμισθων αντιδημάρχων, αίτημα που φαίνεται να στήριζε το υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο προσέκρουσε στην άρνηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την αιτιολογία ότι επηρέαζε τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το υπουργείο Εσωτερικών επανέρχεται στο ζήτημα καταθέτοντας αιτιολογική έκθεση, βάση της οποίας  επισημαίνεται ότι οι αμοιβές των άμισθων αντιδημάρχων θα πρέπει να προέλθουν μέσα από την αναλογική μείωση των μισθών των δημάρχων.
Ακόμη, σημειώνει ότι η καταβολή της αποζημίωσης των μελών των δημοτικών συμβουλίων που δεν λαμβάνουν αντιμισθία δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά τους προϋπολογισμούς των δήμων.
Άρθρο 59
Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων
Με την προτεινόμενη διάταξη τουάρθρου 60 προβλέπεται με την 1η παράγραφο, η αντιμισθία των Αντιδημάρχων, των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων, και η αποζημίωση των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων εφόσον δεν λαμβάνουν αντιμισθία, για τη συμμετοχή τους σε ένα μέγιστο όριο συνεδριάσεων κάθε μήνα. Η αντιμισθία των Αντιδημάρχων και των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων θα καλυφθεί από ανάλογη μείωση της αντιμισθίας του Δημάρχου. Η καταβολή της αποζημίωσης των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων που δεν λαμβάνουν αντιμισθία δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τους προϋπολογισμούς των επιμέρους Δήμων.
Η καταβολή αντιμισθίας ή αποζημίωσης, η οποία να δύναται να καλύψει μέρος των εξόδων που προκύπτουν από την πραγματική και ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων των αιρετών των Δήμων αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης της θεσμικής υπόστασης και του ρόλου τους και επιπλέον εξασφαλίζεται ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα αποτελεί προνόμιο μόνο όσων διαθέτουν τη σχετική οικονομική άνεση, αλλά αντίθετα κατοχυρώνεται η εν τοις πράγμασι ισότιμη συμμετοχή των ελλήνων πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, και μάλιστα στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτελεί τον εξ ορισμού εγγύτερο προς όλους θεσμό.
Στο ίδιο πνεύμα και οι λοιπές παράγραφοι, προβλέπουν ανάλογες ρυθμίσεις για τις αποζημιώσεις των λοιπών αιρετών.
Τελικά, το νόμου και στο άρθρο 59, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, ναι μεν προωθεί το επίμαχο ζήτημα, όχι όμως μέσα από το «ψαλίδι» στους μισθούς των δημάρχων αλλά μέσω οριζόντιας περικοπής των μισθών όλων των αντιδημάρχων, με τις γκρίνιες ήδη να έχουν ξεκινήσει.

Το θέμα στην ΚΕΔΕ
Και από πλευράς ΚΕΔΕ καταγράφονται αντιδράσεις, με τον Πρόεδρο του κ. Γιώργο Πατούλη να ενημερώνει τους δημάρχους και όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, με το θέμα να συζητείται στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου στην Αθήνα.

“Εξαχρειώνει τους αντιδημάρχους”
Όπως αναφέρει ο Γιάννης Σέγκος, δημοτικός σύμβουλος Χερσονήσου “Το νόμου δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην Αυτοδιοίκηση , στο κομμάτι των αιρετών.
Εξαχριώνει τους αντιδημάρχους που φέρουν μεγάλη ευθύνη, διοικητική – αστική – ποινική με την υπογραφή τους καθημερινά στους δήμους καθώς μειώνει ακόμη περισσότερο τους μισθούς τους.
Στους αντιδημάρχους που είναι μέχρι 2.000 και άνω και μέχρι των 200. κατοίκων, τους αφήνει στο 50% της αντιμισθίας του δημάρχου αλλά σε όλους τους ενδιάμεσους δήμους που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων στην Ελλάδα, πηγαίνει τους αντιδημάρχους μισθολογικά από το 50% της αντιμισθίας του δημάρχου στο 30% ή 25% της αντιμισθίας του.
Αυτό είναι κατακρεούργηση του κόπου των αντιδημάρχων οι οποίοι πασχίζουν καθημερινά για το καλό του πολίτη και αυτή τη στιγμή δεν θα αξίζει κανένας να ασχοληθεί με τα θέμα και δεν ξέρω αν αυτός είναι ο σκοπός αυτών που σκέφτηκαν τη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη».
Ρεπορτάζ : Γεωργία Μακάκη

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ