Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Η 5η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 26η Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

  Περιορισμοί και απαγορεύσεις στις διαδηλώσεις - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο